Vacature afdelingshoofd Ruimte

Hove

Ons lokaal bestuur is op zoek naar een voltijds statutair (m/v/x) afdelingshoofd Ruimte. Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd.
Je hebt de algemene leiding over de afdeling Ruimte. Naast leiding geven en strategische beleidsvoering van de afdeling Ruimte sta je in voor het coördineren en mee opzetten van projecten en activiteiten met betrekking tot het beleid en budget inzake openbare werken, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting en patrimonium. Je organiseert je afdeling zodat taken goed verdeeld en uitgevoerd worden. Hierin ondersteun je de medewerkers door ze te coachen op resultaat, aandacht te hebben voor hun ontwikkeling en processen uit te werken en te optimaliseren. Je rapporteert aan de algemeen directeur en als lid van het managementteam draag je ook organisatiebreed je steentje bij.

Profiel

•  Houder van een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli (gelijkgesteld met universitair onderwijs).
•  Minstens vier jaar relevante leidinggevende beroepservaring in overeenstemming met de functiebeschrijving.

•  Je hebt interesse in één of meer van de volgende zaken : Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, GIS, wet op de overheidsopdrachten, BBC-besluit, milieuwetgeving, handboek externe audit, decreet lokaal bestuur,… Je kan deze basiskennis verwerven tijdens de inloopperiode.

•  Je beschikt over een natuurlijke leiderschapsstijl met oog voor mens en beleid.

•  Je bent een initiatiefnemer.

•  Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed.
Herken je jezelf in bovenstaande criteria ? Dan kom je in aanmerking om deel te nemen aan de selectieprocedure. Meer details hierover volgen na de COVID-maatregelen.

www.hove.be/vacatures .

Foto’s (c) Gazet van Hove.