Uitbreiding supermarkt ALDI op Hovesesteenweg goedgekeurd door Provincie

Boechout

De supermarktketen ALDI heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding van de bestaande winkel aan de Hovesesteenweg, vlak op de gemeentegrens met Hove (Grensstraat). Op zich niks mis mee, maar het nieuwe gebouw wordt wel veel groter dan het bestaande.

Het openbaar onderzoek liep hierover tot begin oktober jl. en er kwamen vele reacties binnen.

Men wil het volledige perceel van voor naar achter dichtbouwen met een blok van negen meter hoog. Hiertegen is veel protest. “Boechout is de Boomsesteenweg niet” is één van de uitingen van kritiek. De Gecoro, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, heeft het Boechoutse college van Burgemeester en Schepenen geadviseerd om het project in zijn oorspronkelijke vorm af te keuren.

Maar die gaan daarop niet in, want ze keurden de bouwaanvraag van de ALDI goed zoals ingediend op plan.

gemeentehuis Boechout : strijdplaats over ALDI-vestiging

Op de Boechoutse gemeenteraad kwam het tot herhaalde botsingen

Heel dit dossier kwam reeds ter sprake op de Boechoutse gemeenteraden. Hier kwam het tot een clash tussen de meerderheid van Pro, CD&V en Groen en aan de andere kant vnl. oppositiepartij ’t Dorp van cineast Filip Peeters.

De Gecoro stelt voor om een meer beperkte uitbreiding van de winkel toe te staan. Minder hoog, minder massief : 7m i.p.v. 9m hoog, minstens 6m afstand bewaren t.o.v. de straatkant, bomen voorzien tussen de winkel en de omgeving… allemaal zinvolle adviezen voor een winkel op mensenmaat die wél in een dorp past” aldus de mensen van ‘t Dorp.

Het Boechoutse gemeentebestuur had hier geen oren naar. De winkel zal worden uitgebouwd zoals ALDI het vroeg, op een paar kleine aanpassingen na.

Filip Peeters stelt dat “heel de inspraakronde één grote show was want de afspraken met de projectontwikkelaar zijn reeds twee jaar gelden gemaakt, nog voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen”.

Bij de bestuursmeerderheid hoor je compleet andere taal. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Kris Swaegers (Groen) verdedigt het voorliggende project. Ze stelt dat het schepencollege wel degelijk heeft rekening gehouden met de kritieken, dat er een groendak en zonnepanelen op de vestiging komen. Verder zijn er nog laadpalen voor elektrische fietsen en wagens, een groene buffer rond de winkel en een grote fietsenparking.

Koen T’Sijen

Volgens burgemeester Koen T’Sijen (Pro) komt er een degelijke loskade, een ruime parking en geluidschermen voor de omgeving. Ook het uitzicht voor de nabije gemeentelijke begraafplaats wordt opgewaardeerd met een mooi kunstwerk van François Blommaerts.

Er worden ook geen leveringen voor de winkel toegestaan tussen 7.30u. en 9.00u. en tussen 15.30u. en 16.30u., dus grotendeels tijdens de spitsuren.

Maar een winkel die drie keer zo groot wordt, zorgt ook voor veel meer autoverkeer op de Hovesesteenweg, meer vrachtwagens, meer files, onveiligere toestanden voor de fietsers (Regina Pacis Hove ligt op enkele honderden meters).

Het Hovese gemeentebestuur van burgemeester Volckaerts (N-VA) werd door het Boechoutse bestuur niet op de hoogte gehouden over dit omvangrijke dossier dat de nodige “fysieke” gevolgen zal krijgen in Hove. Andere politieke partijen en burgemeesters die elkaar niets gunnen !

In beroep en verder beroep …

Een tiental inwoners van Boechout trok met steun van ’t Dorp naar het Provinciebestuur met de vraag om het besluit van het Boechoutse gemeentebestuur te vernietigen. Tevergeefs. De Provinciale Deputatie keurde de uitbreiding van Aldi aan de Hovesesteenweg goed. De oppositionele krachten kondigden al aan dat ze verdere stappen zullen ondernemen in dit dossier. Krijgt zeker een vervolg.

Foto’s © Gazet van Hove.