Samenscholingen in Hove ???

In de pers lezen we dat federaal minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V) – bevoegd voor de binnenlandse veiligheid – de gemeentebesturen erop heeft gewezen om op hun grondgebied geen samenscholingen toe te laten. Dit in het kader van de afgelopen betoging in Brussel die zwaar uit de hand liep met vernielingen en de jongerenfuiven in vele steden n.a.l.v. het einde van het school- en academiejaar. 

In Hove geen samenscholingen gepland

We vroegen aan burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) hoe de toestand in Hove is ? “Ik heb geen brief van de minister van Binnenlandse zaken gezien. De corona-maatregelen blijven nog steeds van kracht, d.w.z. dat je maar met 15 personen op het openbaar domein mag samenkomen. Ik heb in Hove geen besluit genomen rond mogelijke samenscholingen” aldus de burgemeester.

Vorig jaar hebt u wel moeten ingrijpen om de orde te handhaven ?

“Dit was rond een scoutsfuif en toen is er een besluit genomen dat men vanaf het station tot aan de Boechoutsesteenweg niet met sterke dranken zich op de openbare weg mocht begeven. Dit jaar zijn er in Hove geen fuiven gepland. De Hovese scholen houden hun proclamaties per klas en op hun speelplaatsen. Er is geen gevaar aanwezig” aldus de Hovese burgemeester.

fuiven brengen veel afval mee

Foto’s (c) Gazet van Hove.