Verslag OCMW-raad Hove juni 2020

De OCMW-raad vond plaats voor de gemeenteraad in zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1a. Wegens de corona-maatregelen achter gesloten deuren zonder pers en publiek.

Eerst werd het jaarverslag 2019 voorgesteld door de verschillende diensthoofden.

Dienstencentrum :

Dit is vnl. een ontmoetingscentrum met een ruim gamma aan activiteiten. Een mix van publiek, goed om een netwerk uit te bouwen. Er is een groeiende samenwerking met Hovese verenigingen.

Warme maaltijden :

Vier dagen in de week, uitgezonderd dinsdag. Er zijn gemiddeld tussen de 30 en 45 eters per middag, een stijging van 7% tegenover 2018. (+41% tegenover 2014). Valt zeer in de smaak. Men bereikt ouderen die anders alléén thuis zitten.

Minder Mobielen V-Centrale

Veel bevraagd. Er zijn 114 leden en 19 chauffeurs. Aantal ritten is iets gedaald. Elke vraag kan men beantwoorden.

Gemeenschappelijke activiteiten :

deelnemers voor de informatieve activiteiten : 379

deelnemers voor de recreatieve activiteiten : 150

deelnemers op jaarbasis : 1000

laat De Strangers eens optreden in het DC

Taallessen, geschiedenis, computer : 106

Alarmsysteem : stabiel aantal

Kapsterbezoek stijgt

Digi-docters (computerherstel i.s.m. Sint-Jozef school Kontich) : loopt goed

Live-spreekuur : 19 deelnemers

Er is een fantastische groep vrijwilligers.

In de toekomst wenst men een “samentuin” te organiseren in de omgeving.

Het eindrapport van het ouderenbehoeftenonderzoek geeft veel mogelijkheden.

De groep Jonggepensioneerden bestaat niet meer, de activiteiten werden overgenomen door het Dienstencentrum.

Gezinszorg :

Stijging van 8086 uren bij de mensen, in 2018 waren dit nog 7400 uren.

69 klanten worden geholpen, 1/3 is ouder dan 90 jaar, ¾ is ouder dan 80 jaar. Het is een heel kwetsbare doelgroep. Er wordt veel maatwerk voor de mensen gevraagd.

Poetsdienst : 

Er werden 8914 uren gepresteerd, in 2018 waren er dit 2018. Eén personeelslid werd vervangen. Er werden 140 klanten geholpen, 67 zijn ouder dan 80 jaar.

Warme maaltijden aan huis :17 vaste klanten, in totaal 240 maaltijden aan huis. Men lukt er soms in zo mensen naar het Dienstencentrum te krijgen als vaste eters.

Uitdagingen voor de toekomst : aangepaste woonvormen krijgen voor ouderen. Velen wonen alleen of met twee in veel te grote huizen.

Foto’s © Gazet van Hove.