Vragen over Hovese gemeenteschool op gemeenteraad

leerlinge schiet raak

Op de laatste gemeenteraad van juni – waar geen pers en publiek aanwezig mocht zijn wegens corona – kwam de personeelsformatie voor het schooljaar 2020-2021 van de gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool ter sprake. Raadslid Stefan Beeldens (PH7) stelde vragen over het feit dat er in september e.k. 52 leerlingen van het vijfde naar het zesde leerjaar overstappen en dat die in twee klassen terechtkomen. Vandaag zijn er drie klassen in het hoogste zesde jaar. Interpellant vindt dit teveel na het corona-jaar waar er grote verschillen zijn opgetreden tussen de leerlingen. Hij vraagt een corona-uitzondering en eventueel een budgetherziening om dit op te lossen.

Schepen van Onderwijs Gerda Lambrecht (N-VA) dankte interpellant voor zijn opmerking “maar de urenportefeuille van de Hovese gemeenteschool is gezakt met 41 uren. Dit vang je niet zomaar op. Er is te weinig instroom in de kleuterklas. In mei zijn er 25 kleuters ingeschreven voor de kleuterklas. De mindere instroom heeft veel met de nataliteit te maken. In Hove wonen niet zoveel jonge gezinnen, we hebben vnl. een ouder publiek. De gemeentelijke basisschool rekruteert voornamelijk in Hove terwijl de andere basisscholen ruim rekruteren in de buurgemeenten. In het vijfde leerjaar zijn er 46 leerlingen ingeschreven voor twee klassen. Is dit dan ook teveel ? Het is niet zo dramatisch als u het voorstelt. Corona heeft maar toegeslagen midden maart, dan was er vijf weken on-line-les en nadien verliep de school terug normaal. Het was een uitzonderlijke situatie voor iedereen. In de toekomst gaan we onze gemeentelijke basisschool meer in de kijker stellen en reclame maken“.

Kwaliteit 

acrobaten in de school

Nadien sneden de raadsleden Craen, Vandendriessche (beide HB) en Van den Bergh (PH7) nog het probleem aan van de kwaliteit van de gemeenteschool. Normaal schommelde het aantal leerlingen van de Rodenbachschool jarenlang rond de 400 éénheden, in de toekomst zal dit maar 368 zijn. Interpellanten insinueerden dat de kwaliteit aan de basis zou kunnen liggen van een mindere aantrekking van de gemeenteschool. Schepen Lambrecht antwoordde dat er vorig jaar een doorlichting is geweest rond de kwaliteit van de school en dat er nu aan de mindere punten wordt gewerkt.

Uiteindelijk keurde de meerderheid van N-VA en Fan van Hove samen met het groen-linkse HB dit punt goed, PH7 stemde tegen.

sociale inzet

Foto’s © Gazet van Hove.