Belangrijke richtlijnen voor je bezoek aan het recyclagepark !

*** update : vanaf dinsdag 28 juli is het verplicht om bij je bezoek aan het recyclagepark een mondmasker te dragen ! ***

In principe zijn alle IGEAN-recyclageparken open volgens de normale openingstijden en met een normale werking – klik hier door om te kijken wanneer het park bij jou in de buurt open is).   

Voorlopig wordt de toegang tot het recyclagepark enkel beperkt voor professionele klanten tot 2 bezoeken per week. Particulieren kunnen sinds 1 juli opnieuw onbeperkt terecht op alle IGEAN-recyclageparken.

Kom je naar het recyclagepark, dan geven we enkele spelregels mee

– We laten een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park toe.
– We vragen uitdrukkelijk om enerzijds met maximum 2 personen de verplaatsing te maken, maar ook om tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. Inwoners die te voet of met de fiets naar het park komen, moeten eveneens in de wachtrij aanschuiven.
– We vragen om deze wachtrij te respecteren en een deel van de rijweg steeds bereikbaar      te houden voor hulpdiensten en firma’s die containerwissels komen uitvoeren enerzijds, maar ook voor bezoekers die het recyclagepark weer willen verlaten anderzijds.
– We rekenen op onze inwoners om onze medewerkers in hun werk te respecteren en vragen hen dan ook om de instructies van onze collega’s nauwgezet op te volgen.
De algemene regel van 1,5 meter afstand is hierbij stééds het uitgangspunt. Net daarom zullen onze parkwachters nu niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van zakken compost of het bedienen van de (betalings-)zuil.


Vanaf dinsdag 28 juli is het verplicht om tijdens jouw bezoek een mondmasker te dragen !

– Sinds woensdag 1 juli kan je als particulier opnieuw onbeperkt naar het recyclagepark.
Voor bezoekers die met een KMO-kaart het recyclagepark bezoeken, blijft de toegang beperkt tot 2x per week. Elke maandag wordt de teller op 0 gezet en kan u zich opnieuw aanbieden, ongeacht op welke dag u de week ervoor het park bezocht!

– We proberen waar mogelijk de containers voor alle fracties beschikbaar te stellen voor onze inwoners.
     *** update : sinds dinsdag 14 juli kunnen inwoners met hun asbestafval opnieuw terecht op recyclagepark.
Hou zeker ook rekening met de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het veilig
verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal ! ***
   – We stimuleren inwoners om hun aanwezigheid op het park zo kort mogelijk te houden om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval langs te brengen. Daarom vragen we inwoners om thuis het afval te sorteren en ook zo in de wagen te laden. Op de manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties lossen in de juiste zone !

– We aanvaarden geen cash geld op het park en vragen inwoners zoveel mogelijk
contactloos te betalen aan de betaalzuil !

– We vragen ook op het recyclagepark #respect en #solidariteit! We rekenen er dan ook op dat iedereen deze afspraken naleeft. Bij het overtreden van de
veiligheidsvoorschriften zullen de parkwachters meteen de politie contacteren.

We durven rekenen op eenieders medewerking om deze heropening vlot en veilig te laten verlopen.

Alvast bedankt en #houhetveilig! – www.igean.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.