Dit najaar nog onderhoudswerken op de A-12 tussen Aartselaar en Willebroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant dit najaar onderhoudswerken op de A-12 tussen Willebroek en Aartselaar. In totaal vernieuwt AWV op acht belangrijke knooppunten en invalswegen de wegverharding. Om ervoor te zorgen dat de hinder op en rond de A-12 beperkt blijft, vinden de werken voornamelijk ’s nachts en in het weekend plaats. De werken starten in Puurs en schuiven verder via de op- en afrittencomplexen in Willebroek, over de spoorwegbrug tot in Aartselaar. Daar wordt het wegdek ter hoogte van 4 kruispunten aangepakt. De A-12 richting Antwerpen ter hoogte van kruispunt Kontichsesteenweg en het wegdek van de N-177 richting Brussel ter hoogte van de kruispunten Cleydaellaan, Helststraat, Vluchtenburgstraat en Bist.

Om de impact van de werken zoveel mogelijk te beperken zijn een aantal minder-hinderprincipes vastgelegd. In bijna alle zones vinden de onderhoudswerken ’s nachts plaats (20u00 – 6u00) of in het weekend. Enkel ter hoogte van op- en afrittencomplex 7 Breendonk/Willebroek-Centrum zal ook op werkdagen gewerkt worden. We werken op de A-12 afwisselend richting Antwerpen of richting Brussel, maar nooit in beide rijrichtingen op hetzelfde moment. Op die manier kan verkeer op de A-12 altijd passeren, al zal dit soms wel over een beperkt aantal rijstroken moeten. De kruispunten en op- en afritten zullen in functie van de werken wel tijdelijk afgesloten zijn. Er wordt steeds een omleiding voorzien via de eerstvolgende op- of afrit. Meer details over de exacte data en omleidingen per fase volgt later. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/onderhoudswerkenA12.

(c) Radio Zuidrand.