Kunstgrasveld Hove Sport

Half augustus was het een historisch moment voor voetbalclub Hove Sport : voor het eerst in de clubgeschiedenis gingen de trainingen door op kunstgras.

Voorzitter Eric Serrien : “Hierdoor gaan we als club met meer dan driehonderd spelende leden enorme stappen vooruit kunnen zetten, zowel op voetbaltechnisch vlak als op het vlak van de ontwikkeling van de club. Normaal gezien zou zulke gebeurtenis met de nodige vieringen moeten opgeluisterd worden, maar door het coronavirus lijkt dit nog niet voor morgen te zijn. We houden dit evenwel in het achterhoofd voor een later en geschikter moment om dit in overleg met het gemeentebestuur te organiseren. We houden eraan de gemeente Hove enorm te bedanken voor de inspanningen die op het vlak van deze realisatie geleverd zijn. We begrijpen dat dit een zeer grote investering is voor een gemeente als Hove. We hopen dat ook de scholen hun weg naar deze terreinen zullen vinden zodat het genot van dit veld door zoveel mogelijk Hovenaars kan worden ervaren. Een speciaal woord van dank ook aan Lukas van de dienst Vrije Tijd die dit project enorm goed gemanaged heeft, altijd aanspreekbaar was en oplossingen zocht en vond voor obstakels en problemen.”

“Wij van onze kant zijn bezig met onze accommodatie te verbeteren : elektriciteit en sanitair werd waar nodig vernieuwd, alle deuren en deurlijsten werden vervangen en de buitenkant van het gebouw werd onder handen genomen : buitenbekleding, trap, terras en dergelijke. Grote investeringen waartoe we besloten hebben om in harmonie te zijn met het prachtige kunstgrasveld. Niet evident in tijden waarin onze kantine al bijna zes maanden gesloten is en onze tornooien en evenementen werden afgelast.”

“Bram Van Aelst heeft vanuit zijn ervaring in enkele maanden tijd bovendien een boost gegeven aan de algemene organisatie en ontwikkeling van de club. Een prachtig bewijs van de professionaliteit is te vinden in het draaiboek inzake COVID-19. Verder werd door een samenwerking met We Care een medische cel binnen de club opgericht om onze leden te helpen bij blessurepreventie en blessurediagnostiek. En er staan nog projecten op stapel. We blijven verder werken aan de algemene organisatie en ontwikkeling van Hove Sport zodat dit ook voor onze gemeente een mooi uithangbord kan zijn en iets is om fier op te zijn om een club als Hove Sport te hebben.”

www.khovesport.be

https://khovesport.be/club/covid-19/

al enkele maanden gesloten door corona