Edegem : Buitenschoolse opvanglocatie IBO-centrum sluit noodgedwongen na COVID-positieve test

In onze buitenschoolse kinderopvang IBO De Speelclub in Edegem werd een besmetting met COVID-19 vastgesteld bij een begeleidster. Als gevolg moeten de kinderen die opgevangen werden in locatie IBO-centrum, Drie Eikenstraat 16 in thuisquarantaine. Kinderen ouder dan 6 jaar moeten zich ook laten testen. Lokaal bestuur Edegem volgt daarmee de richtlijnen van Agentschap Zorg & Gezondheid. Alle betrokken ouders werden via e-mail én telefonisch op de hoogte gebracht.

De betrokken begeleidster heeft zich bij de eerste lichte symptomen laten testen en bracht ons ook meteen op de hoogte van de positieve test. Daarop heeft lokaal bestuur Edegem dit weekend de veiligheidscel bijeengeroepen. Er werd onmiddellijk door onze diensten een contactonderzoek gestart.

De kinderen en begeleiders die in de periode van 1 tot en met 11 september 2020 aanwezig waren in IBO-centrum, hebben samen gespeeld en worden dus door Agentschap Zorg & Gezondheid en Kind&Gezin als contact met een hoog risico beschouwd. Hen wordt gevraagd om 14 dagen in thuisisolatie te gaan én zich te laten testen bij de eigen huisarts. Hun ouders of andere gezinsleden dienen dit niet te doen, maar blijven best aandachtig voor eventuele ziektetekens, ook als de test van hun gezinslid negatief zou blijken.

De betrokken ouders kregen vandaag allemaal een persoonlijke telefoon van onze dienst kinderopvang en een e-mail met de richtlijnen en raadgevingen van Kind&Gezin.

Locatie IBO-centrum sluit tijdelijk

Ten gevolge van de thuisquarantaine van onze begeleid(st)ers van opvanglocatie IBO-centrum, zien wij ons ook verplicht om deze locatie te sluiten tot minstens 25 september. De locatie kan heropenen op maandag 28 september wanneer we geen melding krijgen van nieuwe positieve tests onder onze begeleidsters.

Lokaal bestuur Edegem heeft alle schooldirecties gecontacteerd met de vraag om uitzonderlijk opvang in de scholen te verzorgen voor de kinderen die normaalgezien gebruik maken van IBO-centrum en niet in quarantaine zijn.

Locatie IBO-Fort 5 kan wel gewoon open blijven.

Het college van burgemeester en schepenen begrijpt dat dit een onverwachte en lastige situatie is voor de betrokken kinderen en hun ouders. Het is echter bijzonder belangrijk dat we de algemene richtlijnen van de federale overheid volgen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het virus is de laatste weken weer sterk in opmars en een situatie zoals deze is jammer genoeg in alle buitenschoolse opvangdiensten een realistisch scenario. We hebben ons uiterste best gedaan om de ouders snel op de hoogte te brengen. Wij hopen dat we mogen rekenen op begrip voor deze situatie.

Ouders met vragen, kunnen terecht bij onze dienst kinderopvang, tel: 03 289 26 50 of kinderopvang@edegem.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.