Gemeentebord “Hove” ontbreekt aan einde Lintsesteenweg

grens Lint-Hove

Normaal staan er op iedere gemeentegrens verkeersborden ‘F43 gemeentegrens’ zodat de verkeersdeelnemers weten in welke gemeente ze zich bevinden. Niet iedereen bezit een GPS of smart-phone !

verkeersbord F43

In onze gemeente ontbreken er een aantal van deze borden (zijn weggenomen of gestolen ?). Zo op de Lintsesteenweg op de grens tegen Lint-centrum (op 150 meter van de spoorwegovergang) bij het binnenrijden van Hove.

We deelden dit reeds enkele maanden geleden mee aan het gemeentebestuur en enkele bestuurders en kregen ook een bevestiging van de technische diensten van de gemeente Hove dat ze dit gingen aanpakken. Tot op vandaag hebben we nog geen resultaat gezien ! Is het budget misschien op ? Hallo burgemeester Volckaerts, tevens schepen van Openbare werken, wakker worden !

Op een aantal andere gemeentegrenzen van Hove juist hetzelfde (Boshoekstraat, Akkerstraat, Jos Coveliersstraat, Appelkantstraat, Boechoutselei, Leliestraat, J-Fr. Gellyncklaan, Dennenlaan). Is gemeentelijke identiteit niet belangrijk voor het bestuur ? Eigenaardig dat de ‘lokale partijen’ van Hove dit nog niet ter sprake brachten …

grens Lint : aan overzijde straat ontbreekt bord “Hove”