Aanvraag inname openbare weg

HOVE

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Hiervoor is vooraf een toelating nodig.
Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor het gebruik van voetpaden en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen, het plaatsen van containers, stellingen en bouwmaterialen op openbaar domein, het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan of werkzone, voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken en voor het plaatsen van kiosken, eetkramen en tenten.

Verkeersborden

Je krijgt een vergunning om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating wordt een signalisatievergunning gekoppeld. Daarin staat welke verkeersborden je moet plaatsen. Dit is een wettelijke verplichting : bij inname van het openbaar domein moet je de juiste verkeersborden voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

Kostprijs

Vaste kost: 20 euro, vermeerderd met 75 euro per dag voor het afsluiten van een straat (voor meer dan twee uur) en
0,50 euro per dag en per vierkante meter voor het innemen van het openbaar domein (vanaf de tweede dag).

Tijdig aanvragen

De aanvraag voor een werfzone en voor een standplaats voor een kraam moet minimum één maand voor de start van de werken worden aangevraagd, die voor het plaatsen van een container minimum tien dagen vooraf. Vraag je een parkeerverbod voor een verhuis of levering, dan doe je de aanvraag minimum vijf dagen ervoor. De aanvraag voor een inname verloopt via een digitaal platform. De applicatie werkt het best in Google Chrome.
www.hove.be/innameopenbaardomein .

Foto’s (c) Gazet van Hove.