Taken gemeenschapswacht Hove

een GAS-boete ?

Hove heeft een nieuwe gemeenschapswacht, Ingrid Strobbe. Wat zijn haar taken ?
Ingrid : “De Hovenaars hebben mij waarschijnlijk al wel eens gezien in het straatbeeld, op de fiets of te
voet, aan de schoolpoort of in het (landschaps)park. Er zijn twee luiken waarbinnen ik mijn werk doe, namelijk het
preventieve en het repressieve. Een voorbeeld van preventie : proactief meldingen doorgeven in het kader van ieders veiligheid (bijvoorbeeld een wieldop op de rijbaan verwijderen of een verzakking in de rijweg doorgeven aan mijn collega’s van de dienst Wegen) of aan de schoolpoort zorgen dat de leerlingen veilig de rijbaan kunnen oversteken. Daar leg ik dan even het verkeer stil. Een voorbeeld van repressie : in het kader van het straatvegen kom ik langs in de straat als de straatveger zijn werk doet. Als er ondanks het parkeerverbod een auto geparkeerd staat, kan dat tot een GAS-boete leiden. In samenwerking met andere gemeentelijke diensten of de politie doe ik ook gerichte acties, bijvoorbeeld rond sluikstorten, het vrij- en veilig houden van de openbare weg (snoeien van hagen), in de winter rond sneeuw- en ijzel ruimen en dergelijke. Ons lokaal bestuur wil graag onze groene gemeente netjes houden. Onze medewerkers spannen zich in om deze doelstelling te bereiken. Ook de medewerking van de Hovenaars wordt ten zeerste gewaardeerd.”

Vrije en propere voetpaden

zo moet het niet !

Ingrid : “Het snoeien van hagen en overhangende takken houdt voet- en fietspaden vrij zodat iedereen ze kan
gebruiken en niet de (onveilige) rijweg moet opzoeken. Snoei daarom overhangende takken en hagen en
maak voet- en fietspaden bladvrij. Dit is ook noodzakelijk om de voet- en fietspaden en/of de verkeerstekens
en de openbare verlichting te vrijwaren van hinderlijke takken. Voor hoekpercelen geeft dit ook een betere zichtbaarheid, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Graag maak ik van dit artikel gebruik om onze inwoners op te roepen om het voetpad (en de goot) voor hun woning blad- en onkruidvrij te houden. Ook daarop voer ik controles uit. Hovenaars wonen graag in een dorp waar bomen, struiken en groenaanplantingen het aanzicht groener maken.
Zij kunnen zelf een bijdrage leveren door ervoor te zorgen dat de stoep onkruidvrij blijft en de grasstrook voor hun huis kort wordt gehouden. Zo kan iedereen genieten van verzorgde straten. Samen met onze gemeentearbeiders zorgen we zo voor een mooi en proper dorp !”

Foto’s (c) Gazet van Hove.