Fietsersbond Hove hield zijn jaarlijkse applausactie

De Fietsersbond afdeling Hove heeft vrijdagochtend jl. een applausactie gehouden aan het Kostershuisje in de Kapelstraat. Ze kaderde dit in de “Week van de Mobiliteit” die nog loopt tot en met 22 september. De vereniging wil daarmee alle fietsers bedanken die kiezen voor de fiets als een gezond, sportief  en milieuvriendelijk vervoermiddel.

De actie vond plaats van 7.30 tot 8.30 uur en werd gevoerd door vijf militanten, heel wat minder dan de normale tien aanwezigen. Er waren dit jaar ook geen gemeenteraadsleden van N-VA of het groen-linkse Hove Beweegt aanwezig. De gemiddelde leeftijd van de militanten was zeker 60+. Nadenken voor de toekomst !

Normaal wordt deze jaarlijkse applausactie van de Fietsersbond in het voorjaar gehouden, maar door corona is het dan toch nog kunnen doorgaan een half jaar later. Er rijden ’s morgens vroeg meer auto’s door Hove dan fietsers. Vele schoolkinderen nemen in Hove-centrum parallelle straten om de drukke oost-west-as (Boechoutsesteenweg – Sint-Laureysplein – Kapelstraat – Edegemsestraat ) te mijden.

Wat opviel was dat sommige fietsers heel fier gingen rechtop zitten bij het aanhoren van het applaus en dat anderen ‘uit de lucht vielen’ en in hun binnenste dachten ‘wat een bende zatlappen staat daar lawaai te maken’.

De Fietsersbond hoopt met deze actie vele automobilisten aan te zetten om in de toekomst de fiets te gebruiken, zodat het verkeer wat milieuvriendelijker, veiliger en sportiever kan gebeuren.

Fietsersbond Hove

Foto’s © Gazet van Hove.