Hove gaat akkoord met ondertekening burgemeestersconvenant 2030

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 verbindt de gemeente zich er toe volgende engagementen na te komen :

  • De uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met tenminste 40% terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen,
  • De veerkracht van het grondgebied te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering,
  • Een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) op te maken en binnen twee jaar na de formele ondertekening ven het burgemeestersconvenant in te dienen bij het Europese secretariaat,
  • Alle relevante belanghebbenden binnen het grondgebied van de gemeente te betrekken bij de opmaak van het SECAP,
  • Passende personele, technische en financiële middelen te voorzien voor de uitvoering van het gemeentelijke energie- en klimaatactieplan,
  • De visie, resultaten, ervaringen en kennis delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten,
  • Minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op monitoring en evaluatie.

IGEAN wenst samen met provincie Antwerpen de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen in de opstap naar het Burgemeestersconvenant 2030.

De Hovese gemeenteraad keurde dit unaniem goed.

Foto’s © Gazet van Hove .