KONTICH : Start werken Randparking in Spoorwegstraat

We willen de parkeerdruk in het centrum van onze gemeente verminderen en zo de leefbaarheid verhogen. Daarom voorzien we extra parkeergelegenheid in de vorm van een nieuwe Randparking aan de Spoorwegstraat. Om deze te realiseren, voeren we momenteel werken uit.

De randparking bestaat uit een uitbreiding van de huidige parkeerstrook aan de Spoorwegstraat. De uitbreiding komt op het gedeelte van de bestaande parkeerplaatsen tot en met de huidige afrit van de N171 (richting Edegem). In totaal zijn er na deze realisatie ongeveer 150 plaatsen beschikbaar. Dit is een verdubbeling van de capaciteit.

De aanleg van deze Randparking start op maandag 28 september en neemt 50 werkdagen
in beslag. Ze gebeurt door de firma Vanhoeyveld B&M bvba uit Boortmeerbeek en bestaat uit verschillende fasen. Het einde van deze werken wordt voorzien tegen de kerstperiode. Deze timing is onder voorbehoud van weers-en onvoorziene omstandigheden.


Fase 1
Tijdens de eerste week worden de bomen gerooid. Tijdens deze periode geldt er op de bestaande parking een parkeerverbod. De woningen blijven bereikbaar. Zowel auto-, fiets- als voetgangersverkeer blijft mogelijk.

Fase 2
Vervolgens doet de aannemer de nodige aanpassingen aan de nieuwe op- en afritstroken
zodat de verbinding met de N171 richting Edegem hersteld wordt. Dit duurt ongeveer 8 weken. Ondertussen start de aanleg van de nieuwe parkeerzone. Dit neemt ongeveer 4 weken in beslag. De bestaande parking blijft toegankelijk tijdens deze werken.

Fase 3
Tenslotte wordt aan de zijde met de Molenstraat nog een ruime fietsenstalling aangelegd. Tijdens de werken wordt de nodige omleidingsbewegwijzering voorzien.

Het verkeer in de Molenstraat blijft behouden. De aansluiting van de Spoorwegstraat met de Molenstraat alsook de heraanleg van het wegdek van de Molenstraat worden in een latere fase uitgevoerd. Deze wordt voorzien voor maart-april 2021 en zullen 3 tot 4 weken duren. De Molenstraat is gedurende deze tijd afgesloten voor het verkeer. Hierover informeren wij u later meer in detail.

Volg de werken hier op de voet.

Foto’s (c) Gazet van Hove.