Vlaanderen blijft onvoldoende scoren op staat van de fietspaden


Dit blijkt opnieuw uit het tweejaarlijks rapport over de staat van de fietspaden langs gewestwegen dat op 23 september 2020 gepubliceerd werd door het Agentschap Wegen en Verkeer.
Samengevat: slechts 45,8% van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen is conform de richtlijnen die het Agentschap zichzelf oplegt.

Een serieuze buis dus.
Is dat verrassend nieuws ?
Neen, echt niet.
Alle leden van de Fietsersbond zien het dagelijks, de kwaliteit van de fietspaden in Vlaanderen langs gewestwegen is ondermaats.

We hebben een historische achterstand en die raakt maar niet weggewerkt.
Ja, er zijn meer middelen naar fietsinfrastructuur gegaan de voorbije jaren.
Maar die gingen vooral ook naar nieuwe fietssnelwegen. En niet naar het aanpassen of het onderhoud van de bestaande infrastructuur.
Het pijnlijke is ook dat we op dit moment de normen aan het aanpassen zijn aan de realiteit van vandaag: meer fietsers, meer verschillende fietsen, bredere fietsen, snellere fietsen. Die zien we de afgelopen tien jaar verschijnen.
De normen in het vademecum fietsvoorzieningen zijn dus al achterhaald. Goed dat we die nu aanpassen en toekomstgericht maken. Nieuwe normen die echt rekening houden met de fiets realiteit zullen er voor zorgen dat in een volgend rapport nog minder goede cijfers komen. Confronterend, maar terecht.

Is er dan geen positief nieuws ?
Een beetje: er is veel goede wil, er worden meer budgetten vrijgemaakt.
Er komen aanpassingen aan onteigeningsprocedures zodat bredere fietspaden sneller kunnen gerealiseerd worden. De Vlaamse overheid wil nu op maximaal 1 jaar de onderhandeling over onteigening van een stukje voortuin afhandelen.

Het tempo ligt nog te laag. De snelle oplossing, minder ruimte voor de auto, wordt nog niet echt als een optie gezien. En dat is jammer.

De Fietsersbond blijft dan ook druk zetten op alle betrokken partijen (ministers, schepenen en administraties) om echt werk te maken van een fietsklimaat en Vlaanderen als fietsregio op de kaart te zetten.

Maak er gewoon snel werk van.
Nu.

Bedankt.

Fietsersbond

Fietsersbond Hove

Foto’s (c) Gazet van Hove.