KONTICH : Enkelrichting in de Magdalenastraat én verkeersluw Gemeenteplein

Op maandag 19 oktober werden de Magdalenastraat en een deel van het Gemeenteplein een stuk veiliger voor de zwakke weggebruiker. De Magdalenastraat is voortaan een enkel-richting-straat. Je kan er nog inrijden aan de Varkensmarkt in de richting van de kerk, maar omgekeerd niet. Het stukje Gemeenteplein tussen de kerk en de woningen wordt autoluw omdat dat stukje geknipt wordt. De parkeerplaatsen blijven er wel beschikbaar.

Willem Wevers

Schepen van mobiliteit, Willem Wevers (N-VA) : “Zowel de Magdalenastraat als het Gemeenteplein zijn een zéér veel gebruikte route door fietsende kinderen en scholieren, van en naar school. Het is er een drukte van jewelste, waar eigenlijk zo weinig mogelijk auto’s zouden mogen rijden. Dat was in de praktijk jammer genoeg wel het geval en daarom grijpen we in.”

De laatste tijd reden er zelfs heel wat vrachtwagens, die in de Magdalenastraat niets te zoeken hebben, door het woonerf waar fietsers en voetgangers sowieso absolute voorrang hebben. Aangezien die vrachtwagens en het merendeel van de wagens van de kerk richting Varkensmarkt reden, is er voor gekozen die rijrichting onmogelijk te maken. Schepen Wevers : “Op die manier maken we van de Magdalenastraat de straat die ze zou moeten zijn. Bewoners raken nog met de auto tot aan hun woning, voetgangers en fietsers zijn er meer dan welkom, maar doorgaand gemotoriseerd verkeer zal er weinig meer te zoeken hebben.”

Ook verschillende handelaars van de Magdalenastraat en het Gemeenteplein waren vragende partij om ingrepen te doen om de omgeving verkeersveiliger te maken. Wevers : “Er zijn alleen maar winnaars bij deze maatregelen. De bewoners krijgen een meer leefbare straat, het wordt veiliger voor de vele fietsers en voetgangers die er passeren én de handelaars zijn tevreden en steunen het initiatief. Zo creëren we meer ruimte om te leven en ondernemen in ons drukke centrum.”

Foto’s (c) Gazet van Hove .