Verlengen concessies begraafplaats

Het viel je misschien al op: onze begraafplaatsen staan dezer dagen vol bordjes. Dat heeft te maken met de grafconcessies. In 2021 vervallen er namelijk een heleboel grafconcessies. Dit heeft te maken met een Belgische wet uit 1971 waarin besloten werd dat alle toenmalige eeuwigdurende concessies werden omgezet tot concessies van 50 jaar, te rekenen vanaf 1971. Deze 50 jaar zijn nu afgelopen waardoor in principe dus een heel wat concessies vervallen.

Deze kondigen we aan de zerk zelf aan door middel van een bordje, door een lijst in het infobord op de begraafplaats en waar mogelijk via brief aan de erfgenamen. Mocht je geen brief hebben ontvangen terwijl je meent hier toch recht op te hebben, kan je je gegevens doorgeven via burgerzaken@kontich.be of door te bellen naar 03 246 25 70. Dan nemen we je mee op als erfgenaam in onze database.

De eeuwigdurende concessies kunnen ook, zoals elke concessie, verlengd worden. Het speciale aan deze concessies is echter dat ze opnieuw voor 50 jaar gratis kan verlengen. Let wel, niet elke aanplakking op de begraafplaats gaat over deze eeuwigdurende concessies. Het betreft ook concessies die vervallen na een kortere termijn. Deze kunnen ook verlengd worden tegen de geldende prijzen. Verlengen kan via onze dienst burgerzaken. Hiervoor dien je een afspraak te maken in ons afsprakenportaal (Thema: burgerzaken, product: “concessie verlengen” of via ons onthaal op het nummer 03 / 246 25 50).

Breng naar je afspraak zeker het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mee om de concessie te verlengen. De betaling gebeurt later na uitnodiging.

Indien de concessies niet verlengd worden, kunnen deze vanaf januari 2022 ontgraven worden.

Foto’s (c) Gazet van Hove.