Ruimtelijke ordening op de Hovese gemeenteraad

Goedkeuring beeldkwaliteitsplan Hove

Schepen Luc Vuylsteke de Laps stelde : “De vooropgestelde timing is gehaald. Er is een adviesbespreking geweest binnen de Gecoro. We spreken hier over de voorlopige goedkeuring”. Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) antwoordde : “We zijn tevreden over het kwaliteitsplan Ruimte. We hebben nog vragen over de hoogbouw in de gemeente, co-housing, kangeroe-wonen, betaalbaar wonen. Al deze zaken wensen we centraal te stellen in de discussie. De levenskwaliteit gekoppeld aan de open ruimte. We gaan dit goedkeuren.” Punt werd unaniem aangenomen.

Ruimtelijk Beleidsplan Hove

Bij de bespreking van een ruimtelijk beleidsplan ‘Beleidsplan Ruimte Hove’ was met niet meer unaniem akkoord. Schepen Luc Vuylsteke de Laps : “We willen de verschillende deelplannen omzetten in een Ruimtelijk Beleidsplan. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op korte termijn willen we een ontwerper voor het plan aanduiden, hoe het plan stofferen. De strategische visie afstemmen met andere niveau ’s. Beleidskaders voorzien. Nu willen we starten. Eerst de ontwerper aanstellen. Kijken naar eventuele belangenvermenging van bepaalde bureau ’s. In Vlaanderen zijn er nog niet veel Ruimtelijke Beleidsplannen tot een goed einde gebracht. Hopelijk lukt het in 1,5 jaar. We zullen alles in een open formule met de gemeenteraad bekijken. De Provincie Antwerpen is het verst gevorderd in deze procedure, verder dan Vlaanderen.” Raadslid Breyne (Ph7) stelde nog dat het plan moet afdwingbaar zijn.

Punt werd unaniem aangenomen.

Foto’s © Gazet van Hove.