HOVE : Veranderingen ophaling afval vanaf 2021 !

In december vind je de nieuwe ophaalkalender weer bij onze infoHove (en online www.hove.be ). Behalve een heleboel informatie over juist sorteren, lees je er ook wanneer je welk afval aan huis kan laten ophalen. En dat is in 2021 net iets anders…

Hove – Fazantenlaan

Waarom moet er gesleuteld worden aan de ophaalkalender of de openingsuren van het recyclagepark, is een logisch eerste vraag. Zoals je misschien wel weet, werkt onze gemeente samen met IGEAN voor de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel in het recyclagepark als via de huis-aan-huisophaling. We doen dit net zoals een heleboel gemeenten uit de buurt. Daarom kan je bijvoorbeeld ook terecht in onze naburige recyclageparken.

De afgelopen jaren heeft IGEAN meer en meer taken overgenomen die eerder door de gemeente of door onderaannemers werden uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening vlot en kostenefficiënt wordt uitgevoerd, is een aanpassing noodzakelijk. Wat dit precies voor onze gemeente betekent, lees je hieronder.

Wat verandert er aan de ophaalmomenten in onze gemeente ?

Nu worden alle afvalfracties op dinsdag opgehaald. Vanaf 2021 zullen huisvuil en papier en karton op maandag en GFT en PMD op vrijdag worden opgehaald. De ophaling van papier valt ook niet meer op een ‘vast’ moment. Dat komt omdat we overschakelen van een maandelijkse naar een vier-wekelijkse ophaling en dus geen twaalf maar dertien keer papier en karton kunnen aanbieden.

Op tijd een herinnering nodig ?

Geen probleem! Installeer de Recycle!-app op jouw smartphone en de app stuurt je de avond vóór de ophaling een melding. Je vindt er ook de openingsuren van de recyclageparken in jouw buurt en de sorteerregels. Handig toch ?!

Binnenkort introduceren we de nieuwe blauwe zak

Ja hoor, er valt nog wel wat nieuws te vertellen ! Zo schakelen we in het voorjaar over naar de ‘nieuwe blauwe zak’. De sorteerregels voor de PMD-zak wijzigen en we zullen meer soorten plastic verpakkingsafval inzamelen en recycleren. We vertellen je er binnenkort meer over.

geschiedenis

Foto’s (c) Gazet van Hove