Kontich : 7 km nieuwe voetpaden in 2021

Op de gemeenteraad van 16 november werd het “Voetpadenplan” goedgekeurd om aan te besteden. Het gaat om het grootste voetpadenproject in de geschiedenis van Kontich.

Schepen van openbare werken, Willem Wevers (N-VA) reageert opgetogen : “Het is één van de grootste projecten die we deze legislatuur zullen uitvoeren. We gaan in 15 straten de voetpaden vernieuwen. De werken worden geraamd op maar liefst 1,9 miljoen euro. Dat hoeft niet te verbazen als je weet dat we in totaal 7 km voetpaden vernieuwen. Moesten we één voetpad aanleggen met een lengte van 7 km, is dat een wandeling langs de 4 Kontichse kerken. Best indrukwekkend.”

De 15 straten waar de voetpaden vernieuwd zullen worden zijn : Elisbethstraat, Josephine Charlottestraat, Antwerpsesteenweg (Noordstraat tot Pluysgehemstraat), Holle Eikaard (Beemdenlaan tot Bautersemstraat), Konijnenveld, Wisselbeemd, Binnenbeemd, Beeklaan, Meylweg (tussen Beeklaan en Ooststatiestraat), Nachtegaalstraat (N1 tot ’ s Herenlei), Wierookstuk, Beekboshoek, Kerkelei, Albrecht Rodenbachstraat en de Jan-Baptist Francisstraat.

Schepen Wevers : “Wanneer gaat er iets gebeuren aan de voetpaden in Kontich ? Dat was de meest gehoorde vraag tijdens onze huisbezoeken in aanloop naar de verkiezingen. Om die reden hebben we in onze meerjarenplanning dubbel zoveel budget voorzien voor openbare werken. Het werk zal na dit project niet af zijn, maar we zetten hiermee wel een héél grote stap. En er zitten nog meerdere andere projecten in de pijplijn.”

De nieuwe voetpaden zullen aangelegd worden in waterdoorlatende klinkers, om ook op het vlak van de waterinfiltratie, vooruitgang te boeken. Die klinkers zien er net hetzelfde dan gewone klinkers, maar zijn poreus en dus waterdoorlatend.

In het Wierookstuk, de JB Francisstraat en de Josephine Charlottestraat wordt er maar aan 1 kant een nieuw voetpad voorzien. Aan de andere zijde komt een grotere groenzone, om de bestaande bomen extra ruimte te geven en grote bloemperken aan te leggen. Schepen Willem Wevers : “We hebben dat idee voorgelegd aan de bewoners van die straten en een meerderheid van de bewoners stemde hiermee in. Dat kan je uiteraard niet in elke straat doen, maar waar het mogelijk is en bewoners mee zijn in het verhaal, zijn dat kansen die je niet mag laten liggen. Zowel in de strijd tegen wateroverlast als de klimaatopwarming doen we daar een goede zaak.”

Schepen Wevers

Foto’s (c) Gazet van Hove.