Samensmelting Hovese adviesraden is nog niet voor morgen

Hove heeft een aantal adviesraden zoals de milieuraad, Aros, ouderenadviesraad, jeugdraad, sportraad en cultuurraad. Ze werken meestal goed binnen hun eigen sector, maar naast elkaar. Er worden weinig bruggen geslagen naar andere sectoren.

Covid 19 blijft voorlopig ons leven bepalen 

hard voor gemeenschapsleven

Toch wil het lokaal bestuur Hove graag naar de toekomst kijken. Daarvoor hadden ze de mening nodig van alle aangesloten verenigingen bij bovengenoemde raden. Het lokaal bestuur wil burgers en verenigingen zo goed mogelijk kunnen betrekken bij het uitwerken van een beleid op maat.

Ze vroegen de voorzitters van de Hovese adviesraden om het woord te nemen op een digitaal overlag dat plaatsvond op maandag 9 november om 20.30u.

Verslag van deze digitale vergadering :

Er waren een 24-tal computers ingelogd , de schepenen Lambrecht en Pauwels zaten in het dienstencentrum, schepen Van Cauwenberghe volgde van thuis uit. Hanne Hernalsteen, coördinator vrije tijd, leidde het geheel.

Eerst mochten de verschillende voorzitters zichzelf en hun raad voorstellen.

AROS, voorzitster Is Renilde Claessens. Ze is lid van Aros sedert 2014. Aros doet aan advies, informatie en sensibilisering. De zuidwerking : financieren van de projecten naar de gemeente toe. Ieder jaar zijn er 10 à 11 aanvragen voor subsidiëring. De verjonging en uitbreiding van de raad is een probleem. Het wisselen van de laatste jaren van diverse gemeentelijke ambtenaren heeft ook een impact op de werking van de raad.

 

SPORTRAAD, voorzitter is Luc Van de Velde. Ze geven advies aan de sportraad en de gemeente. Er zetelen ongeveer 12 personen en er zijn een 20-tal sportclubs aangesloten. De uitbreiding van de raad is een probleem, want het zijn al jarenlang dezelfde mensen die opkomen. Momenteel loopt de werking heel goed. Door corona is er dit jaar niet veel gebeurd. Ieder jaar organiseert de sportraad een groot evenement.

JEUGDRAAD, voorzitter is Jonathan Bruyndonckx, hij is tevens voorzitter van het JOC. Ze vinden dat het beter moet kunnen zoals rond Frijthout. Men moet geen zaken voorleggen die al beslist zijn. De verhouding tussen de afgevaardigden is goed. Ze zoeken naar samenwerking.

CULTUURRAAD, voorzitster is Machteld Hofmans, ze is dit reeds twee jaar. Er zijn dertig verenigingen aangesloten, in de breedte gaat dit van Samana tot radio Zuidrand. Men zoekt vernieuwing, want men heeft te maken met een iets ouder publiek. Er zijn ook een aantal geïnteresseerde burgers die naar de vergadering komen. Tijdens deze legislatuur hebben de leden zich in het eerste jaar leren kennen, tijdens het tweede jaar sloeg corona toe …

De verjonging plus de dynamiek erin brengen zijn uitdagingen voor de cultuurraad. Om de twee jaar organiseert men een cultureel weekeinde en het andere jaar een erfgoeddag. Men zoekt nieuwe mensen met frisse ideeën.

 

MILIEU- & NATUURRAAD, voorzitter is Hugo Waeterschoot. Hij maakte een kleine presentatie van zijn raad :

  • Adviezen verstrekken op basis van feiten rond aantal domeinen
  • Kwaliteit verbeteren
  • Interactie & communicatie (behaag … natuurlijk, reeds 2 km), Natuurwerkdag in Uilenbos (800 – 1.000 bezoekers tijdens het weekeinde)
  • Inrichtingsprojecten
  • Geen ondersteuning van de gemeente, ambtenaar uitgevallen
  • Inslag van Covid-19 met gevolgen
  • Meer raad-overstijgend denken.

 

OUDERENADVIESRAAD, voorzitster is Monique Slaets en dit sedert juni 2019. Men richt zicht op de 60-plussers. Er zetelen twee afgevaardigden van iedere erkende oudervereniging (Okra, Gezinsbond, KNSB, Vredewijk) plus 8 geïnteresseerde medewerkers. Ze krijgen ondersteuning van een seniorenconsulente.

Taak : behoeften en belangen van de oudere bevolking behartigen en advies geven aan het gemeentebestuur, vb. staat der voetpaden en zitbanken in Hove. Er was een behoeftenonderzoek in 2019 uitgevoerd door de VUB maar er is nog geen afgeleverd rapport. Info uitwisselen, er is aan afvaardiging van de OAR in de Milieuraad en de Cultuurraad. Soms is er weinig respons van het gemeentebestuur op de adviezen.

“de tijd van toen”

                                                       ******

Naar één Hovese adviesraad ???

Nadien kwamen de schepenen aan de beurt. Visie overkoepelende vrijetijdsraad (schepenen Gerda en Els). Waar wil het bestuur naartoe ?

Men wil de krachten bundelen. Nu hebben de raden een verschillende werking en zijn er ook verschillende subsidiëringen. Men wil de neuzen in dezelfde richting zetten. Meer samenwerken.

Schepen Els Pauwels (Fan van Hove) : “we willen één vorm van adviesraad voor het lokaal bestuur. We werken meer naar één team. Om dit doel te bereiken is er geen timing opgezet. We willen de werking van de adviesraden op elkaar afstemmen. Het doel is naar een algemene adviesraad te evolueren. Het advies en de werkgroepen kunnen we van elkaar scheiden. Met één subsidiereglement. Het budget blijft behouden per onderdeel. Nu werkt de dienst Vrije tijd met drie reglementen. Het uitwisselen van ideeën kan hier beter. De ambtenaren gaan het bekijken hoe ze het vorm kunnen geven. Denk hierover eens na in iedere adviesraad”.

één grote adviesraad ???

Veel vragen bij de aanwezigen.

Hugo Waeterschoot

Hugo Waeterschoot (MR) : “Dit moet organisch groeien. Het middenveld is bijna weggevaagd door corona. Hoe dit terug ondersteunen ? De stabiliteit bij steeds wisselende personeelsbezettingen”.

 

Monique Slaets (OAR) : “We zijn geen voorstander van een extra raad. Wel van contact en overleg tussen de adviesraden. Dit kunnen we plannen”.

 

Renilde Claessens (Aros) : “We zitten wat gewrongen met de scholen. We willen aan sensibilisering doen. Bij de Lichtjestocht is het enkel de Rodenbachschool die reageert, een gemeenteschool. Van de andere scholen in Hove hoor je niets. In onze raad bespreken we alle toestanden in de wereld. De schepen van onderwijs kan de kinderen betrekken bij deze activiteiten .We willen samenwerking met scholen en sportclubs. Voor bijkomende vergaderingen te houden is er geen volk. Mensen hebben schrik om teveel te vergaderen.”

 Rodenbachschool doet als énigste mee met AROS

Schepen Gerda Lambrecht (N-VA) : “Het scholenoverleg staan nu op een laag pitje. Ze hebben nu andere bezorgdheden. U mag de andere scholen ook eens toespreken”.

Anne Halffman (koor Cantabile) : “Er zou steun moeten komen om de heropstarting van de verenigingen inhoudelijk te ondersteunen. Graag tips om de leden terug actief te maken”.

Einde om 21.58u.

Iedereen zat thuis of in het dienstencentrum. We weten niet of er nadien veel flessen werden gekraakt op het resultaat van deze vergadering … sommigen zaten misschien heel de tijd aan de fles  … want buiten de voorzitters van de raden kwam er nog niet veel reactie binnen.

leuke vergadering gehad ???

Foto’s © Gazet van Hove.