OCMW-raad Hove : Personeelswissel bij Hove Beweegt

Bij de groen-linkse formatie is er een wissel in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Raadslid Greet Van Ingelghem wordt er vervangen door Kristien Hoes. Greet was 24 jaar lang lid van de OCMW-raad en nadien van het BCSD. Ze kreeg een applaus voor “haar inzet en gedrevenheid bij elk dossier”.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de individuele dossiers van mensen die een beroep doen op het OCMW. Het BCSD kan adviezen formuleren voor het vast bureau en de OCMW-raad. Het vergadert maandelijks. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Opvolgster Hoes legde in de handen van de voorzitter de eed af : “Ik zal de verplichtingen van mijn mandaat trouw nakomen”. Applaus.

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : Greet staat rechts.