Kritiek van Hove Beweegt op het financieel Meerjarenplan 2020-2025

Gemeenteraad Hove, dinsdag 15 december 2020

wat kan de gemeentebegroting aan ?

Schepen van Financiën Luc Vuylsteke de Laps stelde “we hebben dit in de commissie reeds uitvoerig besproken. Jullie hebben op de technische vragen antwoord gekregen. Nu kunnen we naar de politieke bespreking gaan. De kernpunten van deze begroting zijn sluitend en van deugdelijk bestuur. De ambitie van onze investeringen zijn weergegeven. In exploitatie is er de ruimte voor de uitvoering. De inkomsten zijn voorzichtig geraamd in het kader van corona”.

Hove Beweegt stelt zich vragen

Diederik Vandendriessche (HB) en Goedele Breyne (PH7)

Raadslid Diederik Vandendriessche kwam als eerste aan de beurt met zijn bedenkingen. “We brengen eerst hulde aan het gemeentepersoneel voor dit goede werk. De daling van de aanvullende personenbelasting op twee jaar bedraagt – 400.000 euro. We willen voorzichtig zijn met financiële bonussen zoals de verlaging van de opcentiemen. Er is een vergrijzing van de bevolking van Hove, de beroeps-actieve groep blijft dalen. De investeringen in het gemeentehuis stijgen van 2 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro. Dit is erg duur. Het bedraagt 33% van al onze investeringen. Ligt de Hovenaar daar van wakker ? Zijn er huisvestingsproblemen ? Wat bij een eventuele fusie ? Wat met de overgebleven ruimte in het park ? Wat met de jeugdlokalen ? Er kan maar één lokaal gerenoveerd worden. De gebouwen van de technische dienst in het park kunnen we gebruiken als jeugdlokalen. Dit is een idee. De scouts tellen 300 leden en Jaanimo 150 leden. 

Wat met de kunstacademie ? de investering is verdubbeld. Ze draait goed maar trekt veel volk aan van buiten de gemeente. Kunnen we hier niet gaan naar een intergemeentelijke samenwerking ?

Het budget voor participatie bedraagt maar 15.000 euro. Hier kan men hogere budgetten op zetten. Zelfde met Hove fietsdorp. We zien hier maar weinig impulsen ?” aldus het groen-linkse raadslid.

In een volgende bijdrage brengen we de commentaar van PH7 en een antwoord van het schepencollege op de oppositiekritiek.

Foto’s (c) Gazet van Hove.