Het schepencollege verdedigt het financieel Meerjarenplan 2020-2025

Hove gemeenteraad, dinsdag 15 december 2020

Nadat de raadsleden Diederik Vandendriessche (HB) en Goedele Breyne (PH7) hun commentaar hadden gegeven op dit financieel plan, was het terug aan het schepencollege om enkele punten recht te zetten.

gemeentehuis krijgt vergroting in het park

Schepen van Financiën Luc Vuylsteke de Laps : “We baseren ons voor dit plan op de cijfers van de FOD Financiën. De raming van 2019 is vandaag anders wat o.a. de huisvestingsprojecten betreft. Er is de tegenstelling tussen het patrimonium van de gemeente verarmen of investeren in het patrimonium. De twee panden gaan we verkopen, we hebben geen andere plannen met een verkaveling. Het vernieuwde gemeentehuis is geen ‘folies des grandeurs’ , maar een bewuste keuze voor een betere dienstverlening voor de Hovenaar. Het effect van telewerken heeft invloed op de huisvesting van de diensten. Die willen we maximaal centraliseren.

De projecten zijn ramingen (academie, jeugdlokalen). Ze zijn maximaal multifunctioneel. De kunstacademie afstemmen met buurgemeenten ? We stelden deze vraag en géén van de buurgemeenten wenste mee te werken. Dus moeten we op eigen initiatief voortwerken. De kostprijzen zijn het maximale bedrag. Wat de overeenkomst met de ontwerper betreft : er werden er drie aangezocht, één heeft een project ingediend. Er is géén heibel over hun overeenkomst.

Het financieel meerjarenplan is sluitend. Het nieuwe administratief centrum zal voor jaren meegaan” aldus de gewezen burgemeester, vandaag schepen.

de scoutslokalen zijn nog te vernieuwen

Schepen van jeugd en sport Els Pauwels stelde : “Tot 14 februari e.k. is alles ‘on hold ‘gezet voor de jeugdlokalen. We laten de jeugd nu rustig studeren voor hun examens en organiseren geen vergaderingen. In de gemeenteraad van maart zullen we hierover terugkoppelen.

De scoutslokalen aan de Boechoutsesteenweg zijn nog wel te vernieuwen. De buitenzijde zit nog stevig. Dit weten we van een architect, waarvan de kinderen er gaan spelen. Een investering van 380.000 euro willen we duurzaam gebruiken. Er is een verschil tussen een lokaal dat maar 1 of 2 maal per week wordt gebruikt (waarvan één vereniging veel buiten speelt) en een kunstacademie die zes op de zeven dagen in gebruik is.”

Schepen van Onderwijs Gerda Lambrecht stelde “dat de kunstacademie wel succesvol is, wat sommigen ook mogen beweren. 65% van de cursisten zijn Hovenaars”.

Kunstacademie : 2/3 van de cursisten zijn Hovenaars

Het financieel Meerjarenplan 2020-2025 werd na alle debatten goedgekeurd meerderheid (N-VA, Fan van Hove) tegen de groen-linkse oppositie van HB en PH7.

Foto’s © Gazet van Hove.