Voorkom diefstal met list : neem de juiste reflexen aan !

Hulpdiensten

Tijdens de lock-downs werden verschillende feiten vastgesteld met betrekking tot diefstal met list. De manier waarop bleek vaak dezelfde : men belt aan bij ouderen en doet zich voor als een ambtenaar of bediende van een onderneming, teneinde geld en/of waardevolle goederen te stelen.

Diefstal met list betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van (in de meeste gevallen) een water- of elektriciteitsmaatschappij. De daders maken hierbij gebruik van het prestige dat hun valse titel hen verschaft om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.

Hier volgen enkele tips om jezelf tegen diefstal met list te beschermen :

  • Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont. Vermeld enkel je familienaam.
  • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die je hun koopwaar laten zien bij de voordeur. Deze list wordt vaak gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
  • Hoed je voor onbekende personen die aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat ze in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur ? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart ? Niet opendoen.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij je telefoon. Indien iemand aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft. Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent je geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

www.politiehekla.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.