Hove : Naar een proper Frijthout

Geniet je van het mooie groen in ons dorp en heb je afval ? Deponeer het in een vuilnisbak ter plaatse of neem je afval mee naar huis.

Regelmatig krijgen onze diensten meldingen van achtergelaten afval in het Frijthout (en ook op plaatsen zoals het gemeentepark en het skateterrein). In samenwerking met Mooimakers willen we het probleem aanpakken door:

– de infrastructuur aan te passen : het plaatsen van geschikte vuilbakken die voldoende regelmatig worden leeggemaakt;

– sensibilisering : via affiches en dergelijke en door de bezoekers van Frijthout aan te spreken en hen zo gevoelig te maken voor het probleem;

– participatie van vrijwilligers : er zijn nu al mensen die spontaan regelmatig bepaalde plaatsen proper maken. We willen die vrijwilligers ondersteunen en structuur brengen in deze initiatieven;

– participatie van jongeren : het afval wordt ook achtergelaten door groepen jongeren. We willen ook hun input bij de aanpak van het probleem;

– handhaving in samenwerking met de politie en de gemeenschapswacht.

Mooimakers

Mooimakers (www.mooimakers.be) is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. We willen naar een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstort onaanvaardbaar is en daarvoor werken we samen met iedereen die een bijdrage wil leveren om deze problematiek de wereld uit te helpen. We streven naar een duurzame mentaliteitswijziging en gedragsverandering. Door te werken aan een integraal beleid gaan we dan ook voor een maatschappij zonder zwerfvuil/sluikstort.

Vrijwilligers

Zeg ook jij nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt ? Veeg je straat. Onderhoud je favoriete plaats. Word een Mooimaker en claim je propere plek. En overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal. Wil je meewerken om van onze groenzones zwerfvuilvrije gebieden te maken ? Geef dan je contactgegevens door via informatie@hove.be.

Foto’s (c) Gazet van Hove.