Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronaviruscrisis

HOVE

De Sociale Dienst biedt materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor wie ?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19-crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig. Bijvoorbeeld : bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers – met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap,… Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet-legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten ? 

Hulp bij huisvesting (inclusief de kosten, met uitzondering van de huurwaarborg), hulp inzake energie (het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning), psychosociale hulp (het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen), hulp inzake gezondheid (tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen), hulp inzake digitale toegankelijkheid (digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen), financiële hulp (voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten), basisbehoeften (tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, de aankoop van brillen,…) en hulp voor de families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Tot wie moet ik mij richten ?

Tot onze Sociale Dienst (Esdoorn 4A in Hove) die jouw aanvraag zal analyseren : tel. 03 / 460 10 80 of socialedienst@ocmwhove.be .
Foto’s (c) Gazet van Hove.