De AED-studio’s worden in gereedheid gebracht als vaccinatiecentrum

REGIO

Op de laatste Hovese gemeenteraad vroeg raadslid Marie Misselyn (HB) naar de uitrol van de covid-19-campagne. Schepen Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “De coördinatie binnen Elzzora is vlot, we komen op kruissnelheid. Er is minstens drie maal overleg per week, ook met de burgemeesters, de algemene directeur, de nood-ambtenaren, de apothekers, artsen, verpleegkundigen; alle betrokken partijen zitten reeds in het overleg. We zoeken nog verschillende profielen : een HR-manager, een program-manager, een campus-manager, veel vrijwilligers en medisch personeel. Er hebben zich reeds 900 kandidaten gemeld. Tegen 5 februari moet de doorloping af zijn. De Vlaamse overheid verstuurt uitnodigingen in drievoud : per brief, per sms en per e-mail met het voorstel van een bepaalde datum en uur voor de vaccinatie. Kan men niet komen, dan kan men een andere datum vragen. Het bureau Zanzibar stelt de eventmanager aan. Er komen in eerste instantie vier vaccinatielijnen, dit kan opscholen naar acht lijnen. Verdere info kan je bekomen op de site www.laatjevaccineren.be aldus schepen Lambrecht.

Verder vernamen we ook nog dat er elke donderdag om 16 uur een vergadering is met de betrokken burgemeesters. Het vaccinatiecentrum zal zeven op zeven dagen geopend zijn. Men streeft naar veertien uur bereikbaarheid per dag, maar dat kan ook twaalf of tien uur worden, rekening houdend met het aantal beschikbare medewerkers en de vaccins.

Elke gemeente krijgt een bepaalde rol toebedeeld. Mortsel en Boechout zijn de trekkers, Edegem onderhoudt de contacten met het UZA en zorgt voor het call center, Lint en Hove staan in voor de mobiliteit en Kontich voor de vrijwilligers. Men werkt samen met de minder mobielencentrale en ze hebben ook een aanbod gekregen van taxi-maatschappijen. Lint bekijkt in hoeverre ze ook een shuttledienst kunnen inschakelen die vanuit de diverse gemeenten een vaste route rijdt. Zij gaan dus de mensen in hun wijk oppikken en afzetten aan de AED-studio’s.

Ondertussen krijgen de burgemeesters dagelijks lijsten met namen van personen (met hun adres) die in quarantaine meten blijven. Hierdoor krijgen ze een overzicht van het aantal besmette personen per wijk. Indien men het vermoeden heeft dat iemand zich niet aan de quarantaine houdt, dan kunnen ze daar de wijkagent op afsturen.

Foto’s © Gazet van Hove.