Hove : Villa Henriëtte weer besproken in de gemeenteraad

Op de laatste gemeenteraad kwam de mogelijke afbraak van villa Henriëtte in de Kapelstraat weer ter sprake. Raadslid Katia Devriendt (PH7) deed een emotionele oproep om het pand te beschermen : “Het is een prachtig dorpsgezicht. Dit moet de identiteit en het karakter van Hove beschermen. De ontmanteling is reeds bezig en er is nog geen vergunning gegeven. Ze hebben totaal geen respect voor de wet. De ramen en deuren staan de hele tijd open. Men kan er zo binnen en buiten lopen”. Deze vaststellingen kloppen.

Schepen van ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (FvH) antwoordde : “We hebben officieel geen weet van onderzoeken naar de toekomst. We weten officieel niets van een initiatief van Ritmica. Dit maakt geen deel uit van het lopende onderzoek. De sloop plus de nieuwbouw op een andere plaats op hetzelfde perceel is gekend door het schepencollege. Het onderzoek moet verder zijn normale verloop kennen. Dit wordt ook voorgelegd aan de GECORO. Het schepencollege zal de beoordeling doen op het einde van het traject.”

“belangenvermenging” ???

Het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt) vroeg zich af : “Moet die villa echt sneuvelen ? Waarom kan Ritmica geen kleinschaliger project voorstellen ? In de villa zelf ? De begeleiders kunnen op een andere locatie resideren. De voorzitter van GECORO is architect en tevens ontwerper van het nieuwe project. Belangenvermenging ? Deze situatie van particulieren moeten we in een openbare zitting bespreken”.

Schepen Vuylsteke de Laps stelde op het einde : “leden van de GECORO kunnen niet deelnemen aan de besluitvorming van een dossier als ze betrokken partij zijn in dat project.”

Tijdens het vragenuurtje voor de burgers – op het einde van de openbare zitting – stond Jan Goorden op om een bedenking/opmerking te maken. De heer Goorden is niet de eerste de beste. Hij was tijdens een vorige legislatuur (2007-2012) gemeenteraadslid van het groen-linkse Hove Beweegt en is nu bestuurder bij Ritmica. “Wij zoeken een plek voor oudere gehandicapten, 40 tot 50-jarigen. Hoe ze te huisvesten ? Met een zekere privacy. In de toekomst willen we daarvoor studio’s bouwen. We hebben villa Henriette bezocht. Die voldoet niet in de staat zoals het nu is om er mensen te huisvesten. Ritmica is ook in gesprek met de ‘gronden Desmet’ aan de Lintesteenweg om er in samenwerking met De Ideale Woning gronden te verwerven om er flats te bouwen”.

In het groen-linkse kamp staan niet alle neuzen in dezelfde richting …

Dit dossier krijgt zeker een vervolg.

fans beter disciplineren …

Foto’s © Gazet van Hove.