Hove : vragen over infoblad en 30 km

Gemeenteraad januari 2021

Raadslid Stefan Beeldens (PH7) vroeg op de jongste gemeenteraad naar de werking van de nieuwe versie van het gemeentelijk infomagazine “InfoHove” ?

Het formaat is gehalveerd, is blijkbaar handiger voor oudere groepen. Wanneer komt er een evaluatie van het blad ? De activiteitenkalender is nu minimaal ingevuld. Op facebook, de webstek en de led-schermen op straat is er nog plaats om de Hovese verenigingen extra te steunen” aldus Beeldens.

Schepen van informatie Els Pauwels (FvH) antwoordde : “InfoHove is er voor alle Hovenaars. Het wordt blijkbaar meer door ouderen (40+) gelezen. We hopen ook iedereen te bereiken. Kortere artikels zijn prima. Het lettertype van de maand februari is reeds vergroot. Er kunnen nog ingrepen volgen. De manifestatie ‘Achter Glas’ werd goed aangekondigd. Als alle verenigingen na covid terug opstarten zal het boekje terug dikker worden. Voor een evaluatie is het nog veel te vroeg. Na één jaar zullen we dit doen. We blijven zoeken naar goede communicatie met de burger. Instagram gebruiken we vanuit de dienst Jeugd. Het formaat van InfoHove is gemaakt om in je tas mee te nemen op de trein”.

30 km regeling in het dorp

Jo Ampe

Raadslid Jo Ampe (HB) vroeg naar de 30 km regeling in het dorp. “De Wouwstraat en de Jan-Frans Gellyncklaan kan men ook in overweging nemen.” Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Inderdaad. In de Jan-Frans Gellyncklaan komt de zone voor het rond punt hiervoor in aanmerking. Bij de heraanleg van deze straat zullen er ingrepen gebeuren om de snelheid te vertragen tot 30 km. Ook in de Vredestraat komt er zone 30 km op vraag van de bewoners. Kontich gaat eerst nog openbare werken doen aan de verlichting. Ook in de Groenstraat komt er zone 30 km.”

Foto’s © Gazet van Hove – cover : Groenstraat.