Eigenaar van “Villa Henriette” trekt vergunningsaanvraag voor sloop in

Nieuwe ontwikkeling in de saga rond “villa Henriëtte” aan de Kapelstraat in Hove.

De eigenaar van het pand trekt zijn vergunningsaanvraag voor de sloop van het gebouw in. Oorspronkelijk zou er een nieuwbouw komen waar nu de villa staat. Deze plannen veroorzaakten veel protest in Hove omdat het pand op de lijst van het bouwkundig erfgoed staat. Een “villa van plaisantie”, waar in het begin van de 20ste eeuw de beter gesitueerde Antwerpenaren tijdens de weekeindes kwamen uitrusten.

Op de laatste drie Hovese gemeenteraden waren er interpellaties van gemeenteraadsleden over de stand van zaken in dit dossier. Er ging ook reeds een volkspetitie rond om het gebouw van de sloop te redden. Honderden mensen tekenden deze petitie. De oppositiepartij Hove Beweegt van groen-linkse signatuur bracht recent een pamflet uit waarin ze de afbraak van dit pand aanklagen. De BLO-school Ritmica had ook verkennende observaties om op het domein van de villa een optrekje neer te zetten voor wooneenheden voor gewezen leerlingen van de school. Dit kreeg ook veel protest. Ritmica kijkt nu uit naar een grond aan de Lintsesteenweg.

De eigenaar van de villa Henriëtte, een vooraanstaande Vlaamse familie, trekt nu de vergunningsaanvraag in omdat ze geschrokken zijn van de volksreactie in Hove. Verder is er nog geen nieuws over eventuele andere toekomstplannen voor het pand.

Politieke pingpong

geschiedenis : hier komen appartementen

Op de gemeenteraad proberen oppositieraadsleden de meerderheid met dit dossier steeds in de hoek te drummen. De meerderheid reageert altijd erg voorzichtig, om geen uitspraken te doen in de éne of andere zin, die mogelijke reacties zou kunnen uitlokken. Met deze intrekking van de vergunningsaanvraag tot sloop “is de lont alvast tijdelijk uit het kruidvat getrokken”, maar het dossier is zeker nog niet van de baan. Er liggen nog genoeg wolfijzers en schietgeweren klaar. Hiervoor zeggen de teneur en de bitsigheid van de geleverde gemeenteraadsinterpellaties genoeg.

Foto’s © Gazet van Hove.