Agenda Gemeenteraad Hove, 23 februari 2021

dinsdag 23 februari 2021

20.00u. zaal “Da Capo”, Lintsesteenweg 1 Hove

 De publieksplaatsen zijn beperkt. Geïnteresseerden moeten zich vooraf inschrijven via www.hove.be .

1/ Notulen gemeenteraad 26 januari 2021

Korte omschrijving

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraad d.d. 26 januari 2021 goed te keuren.

 

2/ Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 26 januari 2021

Korte omschrijving

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het zittingsverslag van de gemeenteraad d.d. 26 januari 2021 goed te keuren.

 

3/ Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Korte omschrijving

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld

 

4/ BIB Bibkwintet : Aanpassing gebruikersreglement en tarieven bibliotheek 

Korte omschrijving

BIB Bibkwintet: Aanpassing gebruikersreglement en tarieven bibliotheek. Dit reglement gaat in op het moment dat lokaal bestuur Hove is overgeschakeld naar de nieuwe software Wise en de werking van de bibliotheek is ingebed in het Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem.

 

5/ Belasting op ambulante handel – aanpassing 2021

Korte omschrijving

De gemeenteraad past de belasting op ambulante handel voor 2021 aan.

 

6/ Retributies voor regenwatertonnen

Korte omschrijving

Retributies voor regenwatertonnen

 

7/ Dringende vragen van de raadsleden

Korte omschrijving

Dringende vragen van de raadsleden

 

8/ Gemeentelijke Basis School Albrecht Rodenbach – Uitbreiding PWB

Korte omschrijving

Aan de gemeenteraad worden de bijkomende aanstellingen ten laste van het werkingsbudget voorgelegd voor schooljaar 2020-2021.

Gesloten/Geheime zitting

 A.  GBS A. Rodenbach – Uitbreiding PWB

Aan de gemeenteraad worden de bijkomende aanstellingen ten laste van het werkingsbudget voorgelegd voor schooljaar 2020-2021.

Foto’s © Gazet van Hove.