Vaccinatiecentrum ZORA werkt niet met reservelijsten

Op dit moment werken wij binnen onze zone nog niet met een reservelijst waarop burgers (die nog niet aan de beurt zijn) zich kunnen registreren.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert ons om voorlopig enkel personen op de lijst te zetten die beantwoorden aan de doelgroep voor vaccinatie die op dat moment van toepassing is: op dit moment werken wij met een reservelijst voor 65-plussers die omwille van medische redenen prioriteit krijgen.

Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, zal je hierover gecontacteerd worden. Gelieve ons hierover niet te contacteren.

Het algemene principe is en blijft dat het vaccinatiecentrum in de eerste plaats zoveel mogelijk
tracht om vrijgekomen plaatsen in te vullen met mensen uit deze reservelijst. We willen graag
benadrukken dat er in ons vaccinatiecentrum geen enkel vaccin wordt weggegooid. Voor elke lege plaats, wordt er iemand van de reservelijst opgebeld.

Via de pers hebt u wellicht vernomen dat men vanuit de Vlaamse Overheid momenteel een
systeem op poten zet waarbij mensen zichzelf zullen kunnen inschrijven om zich versneld te laten vaccineren als er vaccins op overschot zijn in een vaccinatiecentrum. Dit systeem is momenteel echter nog niet operationeel.

Foto’s (c) Gazet van Hove.