Discussie over verkoop pastorij Hove

Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) vroeg om het pand van de pastorij aan de Mortselsesteenweg niet te verkopen, maar als patrimonium in het bezit van de gemeente te houden. “Het pand heeft een historische waarde. Het past ook in het beeldkwaliteitsplan. De verkoop kan leiden tot een afbraak. Met de grotere tuin kan men iets voor het openbare publiek doen. De buren zijn het Groen Schooltje, Regina Pacis en het Jeugdig centrum. In de gemeente Meerhout is er ook een pastorij zo omgevormd” aldus de interpellant.

Schepen van Ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “In december 2020 is dit een eerste maal besproken in een budgettaire context, gezien de hoge investeringen in het gebouw om het terug op niveau te krijgen. De verkoop moet compatibel zijn met het beeld-kwaliteitsplan van de gemeente. We zijn de voorwaarden nu aan het uitschrijven. We zullen niet dwingen tot afbraak. De voorstelling in uw pamflet dat recent werd verspreid in de gemeente is totaal fout. Manifest onjuist ! We werken aan goede voorwaarden om tot een verkoop te kunnen overgaan. De verkoop is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De voorwaarden zullen worden voorgelegd”.

Dossier krijgt zeker nog vervolg.

Foto’s © Gazet van Hove.