Verkavelingsdruk op Hovese gemeenteraad besproken

Sedert enkele jaren is er een verkavelingsdruk in Hove (en in heel België) vast te stellen. Midden de jaren 2000 is er veel geld dat landgenoten geparkeerd hadden in het buitenland (NL, F, D, CH, Lux) terug gevloeid. Zo staat er vandaag meer dan 280 miljard euro op spaarrekeningen bij onze banken die helemaal niets opbrengen en evenveel op zichtrekeningen ? Een deel van dit geld werd en wordt dus belegd in onroerend goed, ook in Hove. In bijna iedere wijk zien we de resultaten ervan.

Moratorium ?

Deze problematiek is al meerdere malen op de Hovese gemeenteraad besproken. De raadsleden vrezen een verdere verstedelijking van Hove en zien het groene karakter van de gemeente in gevaar. Op de laatste gemeenteraad van maart jl. stelde raadslid Diederik Vandendriessche (HB) voor om een moratorium in te voeren op verkavelingsprojecten in de woonwijken aan de rand van de kern en in de perifere woonwijken en op strategische sites. “Burgers organiseren zich om de verkavelingsdruk uit de eigen wijk te houden. We zien dit in Coveliers-noord. Het is bijna straat tegen straat. Dit is geen ideaal standpunt. Er is nu een gebrek aan juridische impact met het bestaande vlekkenplan. We willen dit moratorium instellen voor verkavelingen van minstens zes percelen en dit laten duren tot de invoering van een juridisch plan voor de ruimte. We vragen hierover ook een stemming van de gemeenteraad” aldus de interpellant.

Schepen van Ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) had zijn antwoord goed voorbereid. “Over de mogelijke Matexi-verkaveling in Coveliers-noord zijn er fracties die zich nu verzetten, maar in het verleden dit hebben mogelijk gemaakt. Hebben we nu te doen met een politieke competitie naar de zuiverste politieke maagdelijkheid ? Wat is de draagwijdte van het begrip ‘moratorium’ ? Hoe kunnen we dit doorvoeren en handhaven ?” Diederik Vandendriessche antwoordde : “In Kortrijk hebben ze de bouw van studentenkoten enkele jaren opgeschort. We kunnen dit eens onderzoeken !” Schepen Vuylsteke terug : “We moeten eerst onderzoeken wat dit inhoudt, vooraleer een stemming te houden. We hebben geen weet van sluitende juridische procedures die we ook in beroep kunnen handhaven. In de gemeente Malle en Wuustwezel waren er soortgelijke acties tegen de bouw van appartementen in het centrum. We zijn bereid het voorbeeld van Kortrijk te onderzoeken”.

De interpellant en alle andere raadsleden gingen hiermee akkoord. Dossier wordt vervolgd.

Schepen Vuylsteke deelde nadien nog mee dat er vanmorgen een planningsteam van Igean was op bezoek gekomen waar er over het Ruimtelijk beleidsplan een toelichting was gegeven. Dit werkdocument zal ook worden besproken op de Hovese Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Foto’s © Gazet van Hove.