Verslag gemeenteraad Hove, dinsdag 30 maart 2021

9 raadsleden volgden de zitting op de computer van thuis uit (dan konden ze ook de voetbalwedstrijd België – Wit-Rusland volgen op groot TV scherm), 9 raadsleden zaten fysiek in zaal Da Capo waar het evenement zich afspeelde, raadslid Manon Marquet was verontschuldigd wegens examens/studie.

De publieksbanken bleven leeg.

Openbare zitting

P.1.   Notulen gemeenteraad  23 februari 2021

Notulen gemeenteraad  dinsdag 23 februari 2021 – goedkeuring

Eénparig goedgekeurd.

P.2.   Zittingsverslag  algemeen directeur gemeenteraad 23 februari 2021

Zittingsverslag algemeen directeur gemeenteraad 23 februari 2021

Eénparig goedgekeurd.

weer personeelswissel

P.3.   Ontslag raadslid Autonoom Gemeente Bedrijf 

Raadslid Martha Janssens (HB) van het AGB biedt haar ontslag aan.

Eénparig aanvaard.

P.4.   Raadslid AGB

De gemeenteraad duidt de heer Peter De Waeghemacker (HB) als lid van de raad van bestuur van het AGB aan. Eénparig goedgekeurd. Applaus.

P.5.   AGB Financiën – coronatoelage 2021

De gemeenteraad keurt de coronatoelage voor AGB Sport en Ontspanning voor het eerste semester van 2021 goed. Eénparig goedgekeurd.

P.6.   Overzicht meldingen 2020

De raad neemt kennis van het overzicht van de meldingen in 2020.

P.7.   Overzicht klachten 2020

De raad neemt kennis van de ontvangen klachten in 2020. Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) vroeg hoe de klachten een oplossing kregen ? De tevredenheid van de burgers ? Schepen Els Pauwels (Fan van Hove) antwoordde “dat er geen onoverkomelijke problemen zijn. Hoop zo te evolueren”.

P.8.   Corona-werkgroep : stand van zaken

De gemeenteraad nam kennis van het verslag van de werkgroep corona.

P.9.   Reglement subsidie kadervorming

Het subsidiereglement voor terugbetaling bij kadervorming werd herwerkt. Eénparig goedgekeurd.

 

P.10. Optimalisatie F1 – samenwerkingsovereenkomst

De gemeenteraad keurde de Algemene samenwerkingsovereenkomst voor optimalisatie van de F1 : fietsostrade Antwerpen – Mechelen, en bijlagen éénparig goed.

P.11. Dringende vragen vanuit de gemeenteraad

Géén.

Foto’s © Gazet van Hove.