Hove : de linkse oppositie domineert met interpellaties op de gemeenteraad

Zwaar verkeer in Hove

Op de laatste gemeenteraad kwam dit punt nog eens ter sprake. Raadslid Jo Ampe (HB) stelde “dat we het zwaar verkeer moeten verhinderen en verminderen. Veel hangt af van de staat van de weg en overdreven snelheid. Op de Lintsesteenweg zijn er vele plekken met structurele problemen bij hoge snelheid, denk maar aan oude klinkers”. Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde “er staan verkeersborden tegen het zwaar verkeer. Op langere termijn komen er ANPR-camera’s. Maar nu maatregelen nemen is een heikel punt. Recent was er nog een probleem met een Franse vrachtwagen die een paaltje omreed. Begin die maar eens op te sporen als je er niet direct bij bent. Aan de Lintsesteenweg, ter hoogte van de René Verbeecklaan, komen wegeniswerken, dit staat op het programma. We zijn in ieder geval met de problematiek bezig.”

Beschadigingen openbaar domein

Raadslid Ampe vroeg ook naar “de registratie, verwerking en opvolging van beschadigingen van het openbaar domein door weggebruikers”. “In 2020 zijn er maar 5 dossiers opgevolgd, we moeten meer elementen registreren. De gemeente moet niet altijd hiervoor opdraaien. Er werden verschillende malen verkeersmasten omver gereden langs laad- en loskades van winkels. We moeten naar middelen zoeken om te voorkomen dat die worden omver gereden. De hinder voor de inwoners beperken. Met betonblokken kan dit” aldus de interpellant. Burgemeester Koen Volckaerts stelde “dat op de meeste plaatsen de palen nog goed zijn. Een paal verzetten kan al voldoende zijn. We zijn meer en meer aan het overschakelen naar paaltjes met veren. Als men ertegen rijdt komt het paaltje onmiddellijk terug recht”.

Fietsveiligheid verbeteren

waarom geen volwaardig fietspad ?

Raadslid Ampe was op dreef en stelde ook vragen over de fietsveiligheid. “Er zijn nog veel knelpunten op kruispunten van fietspaden; ik denk aan de Boechoutselei-Frijthout, de Oudstrijdersstraat naar het voetbalveld, de Boechoutsesteenweg met de Weldadigheidsstraat, aan het Dienstencentrum met de Lintsesteenweg, aan het voetbalveld met de Leon Dumortierstraat, rond de Rodenbachschool. Men moet de signalisatie aanpakken en éénduidig maken”. Burgemeester Volckaerts antwoordde : “Het vergt altijd wat meer werk. Kleine zaken kunnen de veiligheid optimaliseren. In de Jan-Frans Gellyncklaan komt er asfalt voor het nieuw aan te leggen fietspad. Dit jaar nog zal het fietspad van de N1 Mechelsesteenweg een asfaltlaag krijgen.”

Regiovorming & Hove

Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) stelde een vraag over “de impact van de regiovorming op Hove ?”. Hove en al haar randgemeenten werden ingedeeld bij Antwerpen. Schepen van Bestuurlijke organisatie  Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “In de vorige legislatuur werd daar rond gewerkt, we keken naar Lint. In 2017 werd deze lijst afgewerkt. In de huidige stand van zaken zijn er niet veel problemen van werkingsgebieden in de samenwerkingsverbanden (intercommunales). Dit kan eventueel een probleem worden als er sub-regio’s komen”.

Begraafplaats

Raadslid Jo Ampe stelde “dat er tussen verschillende graven gekapt houtsnoeisel werd gestrooid. Er komt reeds onkruid tussenuit. Wat is de bedoeling ?” Burgemeester Koen Volckaerts antwoordde “dat dit niet beslist werd op het College van burgemeester en schepenen. Een tuinarchitect is diensthoofd van onze groendienst. Hij wil er een heel mooi park van maken want hij is er emotioneel mee verbonden. We zullen het hem vragen”.

De linkse oppositie van Hove Beweegt is al een tijdje erg actief. Ze laten de andere oppositie ver achter zich wat betreft interpellaties, inspanningen en engagement.

Jo Ampe (m), topman van Hove Beweegt, in gezelligere omstandigheden

Foto’s © Gazet van Hove.