Hove : Discussie over nieuwbouw in Dennenlaan

In Hove is bouwgrond een vrij schaars goed geworden en daarbij nog eens zeer duur. Prijzen van meer dan 400 euro / m2 en meer zijn de normale gang van zaken geworden. Wegens de schaarste ontstaan er overal plannen om inbreidingen in de bestaande wijken te realiseren. Maar niet iedereen ziet dit zitten. “Not in my backyard” !

Nu in Dennenlaan

begin Dennenlaan Hove

Aan de Dennenlaan heeft men plannen om een oude bestaande woning af te breken en er een nieuwe woning te bouwen met zes gekoppelde eensgezinswoningen. De overkant van de straat is grondgebied Kontich.

Tijdens het verplicht openbaar onderzoek kwamen er dan ook veel bezwaarschriften binnen. Eén van de bezwaren is de verhoogde verkeersintensiteit in de Dennenlaan, wegens het feit dat vele fietsers deze straat gebruiken om naar de fietsostrade te rijden. Extra verkeer zal de verkeersveiligheid in de Dennenlaan verminderen.

Ook het verdwijnen van een lokaal bos dat de buurt tekent is een punt van kritiek. “De bestaande fauna zoals egels, Vlaamse gaaien en fazanten, zal er nog moeilijk kunnen gedijen, wanneer het groen er verdwijnt” aldus de opposanten.

De groen-linkse fractie Hove Beweegt – met vier zetels in de Hovese gemeenteraad – ziet dit project ook niet zitten en diende een bezwaarschrift in met ettelijke opmerkingen. Ze stellen dat slechts een deel van de betrokken ruimte aangeduid staat als bouwgrond. Verder hebben ze vragen over de waterhuishouding in het gebied, zoals de afvoer van het regenwater, wanneer er zou worden gebouwd achter de tuinen van de bestaande woningen.

Het is een zeer gevoelig dossier dat de nodige passies oproept. De bouwaanvraag werd vorig jaar al eens gelanceerd maar door het hevige protest van de buurt trok de aanvrager het dossier in. Nu is er een nieuw en aangepast plan dat, volgens de residentiële projectontwikkelaar IPON nv uit Temse, rekening houdt met de bezorgdheden van de buurt. Maar de buurt leest dit nog steeds anders, want er zijn heel wat bezwaarschriften ingediend.

fietsers in Dennenlaan naast spoorweg

Nieuwe aanvraag

Projectontwikkelaar IPON nv stelt dat er nu een nieuwe aanvraag is ingediend voor zeven betaalbare éénsgezinswoningen voor personen die een band hebben met Hove. Wat het bosje betreft komen de woningen allemaal in woongebied. Het parkgebied (bosje) wordt geherwaardeerd en wordt teruggegeven aan de natuur. Men zal er uitheemse bomen vervangen door inheemse bomen. Er komen onverharde paden die de buurt toegang zullen geven tot het bos. Wat de waterhuishouding betreft, stelt IPON dat er een bijkomende buffergracht komt en er wordt ook extra buffercapaciteit voorzien.

De gevreesde verkeersdrukte zou al bij al nog goed meevallen. Slechts één extra auto per half uur zou de straat aandoen.

Dossier wordt zeker vervolgd.

Foto’s © Gazet van Hove.