Hove : Vragen rond vernieuwing gemeentehuis

De gemeente wenst het bestaande gemeentehuis aan de Geelhandlaan uit te breiden in de parktuin. Raadslid Diederik Vandendriessche stelde er een aantal vragen over. “Het Advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed wijst naar een nood aan historisch vooronderzoek, men kijkt naar het uitzicht en wil de bestaande dorpsgezichten behouden”.

Burgemeester Koen Volckaerts antwoordde : “Er zijn nog vele vragen niet gekend. Officieel weet het schepencollege dat we zullen samenwerken met het Kempens Landschap. We zullen een visie voor het gebouw opstellen. Dit doen we met een extern bureel. De individuele werkplekken van de medewerkers zullen variëren volgens de noodzakelijke bezetting. Er zal ook meer thuiswerk gebeuren. Alles wordt bekeken met de werkgroep. In het kader van het cultureel-historisch kader van het gebouw moet er een deftig document naar het Agentschap gaan. De hofgracht zullen we ruimen, dit staat in het bestuursakkoord. Het dorpszicht komt ook in het beheersplan. Het gebouw zelf heeft geen beheersplan nodig, dit wordt in het algemeen beheersplan opgenomen. Er zijn mogelijkheden om bepaalde subsidies te krijgen, ook voor het ruimen van de hofgracht. We zullen heel het parkgebied binnen de vesten aanpakken.”

Foto’s © Gazet van Hove.