Gezocht in Edegem : jobstudenten voor IBO De Speelclub

Voor de periode van 16 augustus tot 29 augustus is lokaal bestuur Edegem nog op zoek naar jobstudenten voor initiatief buitenschoolse opvang (IBO) De Speelclub.

Je staat mee in voor de opvang en begeleiding van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Je bereidt activiteiten voor en voert ze uit onder toezicht van de vaste begeleiding.

Je doet dat vijf dagen per week, gedurende 7.36 uur per dag, telkens tussen 7 en 19 uur.

Je profiel

 • Je bent minimum 18 jaar;
 • Je hebt één van deze diploma’s:
  • kinderzorg
  • begeleider in de opvang
  • verpleegkundige
  • sociaal technische wetenschappen
  • jeugd- en gehandicaptenzorg
  • gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • internaatswerking of leefgroepenwerking
  • hoger onderwijs van één of meer cycli
  • hoger onderwijs van sociale promotie – korte type
  • universitair onderwijs van één of meer cycli
  • bacheloropleiding
  • masteropleiding
  • kinderzorg
  • begeleider buitenschoolse opvang
  • jeugd- en gehandicaptenzorg
  • van het beroeps secundair onderwijs:
  • van het technisch secundair onderwijs:
  • van hoger of universitair onderwijs:
  • van het volwassenenonderwijs:
 • Of je kan een attest kunnen voorleggen dat bewijst dat je :
  • alle opleidingsdelen van het eerste en tweede studiejaar van de opleiding ‘onderwijs’ (kleuter of lagere school) of graduaat ‘orthopedagogie’ met vrucht behaald hebt.
  • alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding ‘onderwijs’ of ‘orthopedagogie’ met vrucht behaald hebt.

Solliciteren ?

Stel je voor met een briefje en CV via personeel@edegem.be

Foto’s (c) Gazet van Hove.