Vuurwerk ná 21 juli : ook commissie Binnenlandse Zaken houdt extra zitting

De Croo komt uitleg geven over repatriëring IS-vrouwen en -kinderen

Donderdag 22 juli komt de commissie Binnenlandse Zaken in een extra zitting samen om van gedachten te wisselen over de repatriëring van de IS-vrouwen en -kinderen. Commissievoorzitter Ortwin Depoortere (VB) deelde dit mee op Twitter. Dit gebeurt op aansturen van zowel N-VA als VB. Voor hen is de maat vol en mag de regering haar keuzes komen toelichten. Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) heeft toegezegd om donderdag aanwezig te zijn en op vragen te antwoorden. Het lijkt erop dat, na het bijeenroepen van de commissie Defensie, een cascade is ingezet die ervoor zorgt dat het een warme politieke zomer wordt.

Depoortere kreeg zondagmiddag de bevestiging van zijn commissiesecretariaat dat de premier heeft toegezegd : ‘De Croo wil tijd vrijmaken om ons te woord te staan. Hij stelt voor om eerst een sessie te houden achter gesloten deuren. Dit om toelichting te geven bij de operatie zelf. Nadien is de rest van de vergadering openbaar en kunnen de meer politieke vragen aan bod komen.’

‘Wanneer we de commissie laten samenkomen over een bepaald thema, maken we daar traditioneel een gedachtenwisseling van. Op dit moment zijn er op het secretariaat enkel vragen binnen gekomen van VB en N-VA. Via een gedachtenwisseling kunnen de andere fracties ook inpikken en kan de discussie breder worden opengetrokken.’

militairen in de Wetstraat, Brussel

Normaal dienen de vraagstellers hun vragen op voorhand in te dienen ?

Depoortere : ‘Inderdaad. Maar op deze manier staat er geen beperking op de vragen die gesteld kunnen worden. Ik tracht dat als commissievoorzitter op een democratische manier in goede banen te leiden. Het mag natuurlijk ook niet uit de hand lopen. We hebben enkel de voormiddag voorzien. Maar ik vind het belangrijk dat iedereen aan bod kan komen.’

Op hetzelfde moment gaat er een extra zitting door van de commissie Defensie. Het wordt druk in het parlement…

‘Ik stel dat ook vast. Ik vind het een beetje vervelend dat beide vergaderingen op hetzelfde moment doorgaan. Ik had graag ook minister van Defensie Ludivine Dedonder laten opdraven, maar die zal dus bezet zijn.’

Theo Francken

De Croo en Dedonder kunnen misschien tijdens de pauze van commissie wisselen. Theo Francken (N-VA) merkte op dat De Croo de zaak rond het ontslag van Generaal-majoor Boucké beter naar zich toe zou trekken.

‘Dat gaat jammer genoeg niet lukken, denk ik. Eigenlijk zouden we een plenaire vergadering moeten samenroepen, maar dat ligt natuurlijk buiten mijn bevoegdheden als commissievoorzitter. Je ziet dat alles momenteel politiek aan elkaar gekoppeld wordt. Het ontslag van Boucké, de repatriëring van de IS-vrouwen, de hongerstakers… Van dat laatste dossier willen de PS en Ecolo/Groen dat De Croo het bij Sammy Mahdi (CD&V) weghaalt.’

Staat dat dossier dan ook op de agenda ?

‘Nee, voorlopig staat dat niet geagendeerd. Ik wil dat ook niet op hetzelfde moment behandelen. Niets sluit echter uit dat we volgende week nog eens samenkomen over de hongerstaking. Francken stuurt daar eigenlijk al op aan. Het zou best kunnen dat Ecolo en de PS dat eveneens gaan vragen. Op dit moment bestaan daarvoor nog geen concrete plannen, maar mijn parlementair buikgevoel geeft aan dat de linkerzijde een tegenzet voorbereidt voor de initiatieven die N-VA en VB hebben genomen rond Boucké en de repatriëringen.’

Vivaldi vernedert militairen

‘Ik vermoed dat ze daarvoor de hongerstakers gaan gebruiken. Ze hebben al een schot voor de boeg gelost door te vragen aan De Croo om dat dossier naar zich toe te trekken. Joachim Coens (voorzitter CD&V) heeft daarop al gereageerd in een tweet dat hij het volste vertrouwen heeft in Mahdi. Daarin staat hij dan blijkbaar alleen. In deze regering bestaat er helemaal geen vertrouwen tussen de partners onderling. Ja, George-Louis Bouchez steunt Mahdi openlijk. Of dat op eenheid binnen de regering wijst, is maar zeer de vraag. Volgens mij doet hij dat vooral om PS en Ecolo te jennen en Open VLD bij de les te houden…’

U voorspelt dus een warme politieke zomer…

‘Dat heeft u goed begrepen. Al deze dossiers worden nu politiek aan elkaar gekoppeld. De regering heeft gepoogd om een paar heikele zaken in het geniep af te handelen of snel-snel net voor het reces nog door te voeren. Zo hopen zij dat die thema’s tijdens het verlof bezinken en voorgoed van de agenda verdwijnen.’

‘De repatriëring van de IS-vrouwen hebben ze lang verborgen kunnen houden, met medewerking van de pers. Boucké werd op het allerlaatste moment ontslagen. De storm van verontwaardiging die nu woedt, hebben de ministers niet zien aankomen. Gegokt en verloren, heet dat…’

IS in actie in Irak en Syrië. Binnenkort terug in België ? (foto: www.rt.com)

‘Ook over de hongerstaking zijn we nog niet uitgepraat. Bij de PS en Ecolo zitten een aantal rabiaat radicale figuren. Ik denk maar aan Simon Moutquin (Ecolo). Die kan je indelen bij extreem links. Die radicalere leden van de linkervleugel binnen de regering hebben het op zich genomen om alles uit de kast te halen om voor de afgewezen asielzoekers in hongerstaking een regularisering te bekomen.’

‘Dat is momenteel de politieke constellatie. Wat iedereen in het begin al vermoedde, komt nu uit. Deze regering is een samenraapsel van uiterst links tot gematigd rechts. Bij CD&V heeft Mahdi nu de hakken in het zand gezet, nadat hij eerder al had moeten inbinden in het dossier rond de woonstbetredingen bij illegalen. Hij kan hier niet op toegeven zonder zichzelf volledig ongeloofwaardig te maken. Hij moet herverkozen worden in Vlaanderen, niet in Franstalig België. Dat beseft hij heel goed.’

‘In elk geval staat er behoorlijk wat hoogspanning op de politieke situatie. Wanneer deze zaken nu niet worden uitgeklaard, gaat het vuurwerk geven in het najaar.’

Parlement, Brussel

Even terug naar de commissievergadering van donderdag. Enkel premier De Croo komt uitleg geven ?

‘Het kabinet van de premier heeft laten weten dat hij zeker komt. Ze geven mee dat na het gedeelte met de toelichting bij de operatie achter gesloten deuren, de mogelijkheid bestaat dat andere ministers of staatssecretarissen de vergadering vervoegen. Over wie dat gaat, komen we waarschijnlijk maandag te weten.’

Waar mogen we ons donderdag aan verwachten ?

‘Het VB begint donderdag in elk geval met een vraag over de orders die de regering heeft gegeven aan de media om te zwijgen over de repatriëringsoperatie. Wij willen weten of dit de normale gang van zaken is en of dit dan in andere dossiers ook gebeurt. Ik waan me hier hoe langer hoe meer in de Sovjet Unie. Hier wordt de illusie gecreëerd dat er een vrije pers is, maar ze blijkt in de zak te zitten van de regering. De pers gaat schaamteloos in dit soort oekazes mee. Ik ben eigenlijk met verstomming geslagen…’

 
WINNY MATHEEUSSEN

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.
Foto’s (c) Gazet van Hove.