Herkansing voor wie niet gevaccineerd is

Stilaan heeft bijna iedereen in Vlaanderen een eerste kans gekregen om zich te laten vaccineren. Nog een paar honderdduizenden jongeren zullen de komende weken hun brief ontvangen met een uitnodiging van hun vaccinatiecentrum.

De meeste mensen zijn de voorbije weken en maanden al ingegaan op hun uitnodiging en zijn één keer of al volledig gevaccineerd. Een paar honderdduizenden mensen zijn niet ingegaan op hun eerste uitnodiging voor vaccinatie.

Tweede kans via QVAX

  • Wie in het verleden zijn vaccin niet geweigerd heeft, maar niet is ingegaan op zijn uitnodiging, kan zich opgeven als reserve voor een vaccin via QVAX.

Belangrijk is dat je in QVAX je beschikbaarheden nakijkt en aanvult waar nodig. Hoe meer beschikbaarheden zijn ingevuld, hoe meer kans om als reserve te worden opgeroepen.

Je wordt opgeroepen als reserve, wanneer er geen mensen meer op de reservelijst staan die nog geen eerste uitnodiging gekregen hebben. Bijvoorbeeld: een 16- of 18-jarige die nog wacht op zijn uitnodiging en op de reservelijst staat, zal dus worden opgeroepen voor een 45-jarige-persoon op de reservelijst die niet is ingegaan op zijn uitnodiging.

  • Wie in het verleden zijn vaccin geweigerd heeft, moet zijn weigering intrekken door zijn vaccinatiecode in QVAX opnieuw te activeren. De helpdesk van het vaccinatiecentrum kan de code niet voor iemand heractiveren.

Uitnodiging per post

Iedereen die niet is ingegaan op zijn uitnodiging tot vaccinatie, zal nog een tweede keer uitgenodigd worden per post. Tenzij ze al als reserve zijn opgeroepen via QVAX en zo gevaccineerd werden.

Weigeraars kunnen ook opnieuw uitgenodigd worden per post, op voorwaarde dat ze hun weigering intrekken door via QVAX hun vaccinatiecode weer te activeren.

Welk vaccintype ?

Ook bij de tweede uitnodiging tot vaccinatie heb je geen keuze welk vaccin je krijgt: je wordt uitgenodigd voor het vaccin dat dan beschikbaar is.

Wie tussen 18 en 40 jaar is, kan in QVAX uitdrukkelijk aanduiden dat hij in aanmerking wil komen voor het J&J-vaccin.

Tijdens de zomermaanden worden er geen eerste dosissen van AstraZeneca meer toegediend. Alle beschikbare AstraZeneca-vaccins gaan naar tweede dosissen.

Enkel tweede dosis gemist ?

Voor wie wegens vakantie- of zomerplannen zijn tweede dosis gemist heeft, volgt er een herkansing op het einde van de zomer. Eind augustus en in september worden er inhaalvaccinaties georganiseerd voor wie enkel zijn tweede dosis nog moet krijgen. Je kan ook zelf contact opnemen met het callcenter om de afspraak opnieuw in te plannen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.