Hove : 20 jaar BKO De Mikado

Buitenschoolse kinderopvang De Mikado blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Eind augustus vieren ze dat met de kinderen die ingeschreven zijn voor de opvang. Edel De Meulenaere is coördinator en sinds het begin nauw betrokken bij de opvang. “Onze taak valt niet te onderschatten.”

De kinderopvang werd in het begin van deze eeuw opgericht na een behoefteonderzoek. “We zagen met Hove dat al onze buurgemeenten een behoefteonderzoek deden naar onder andere de nood van een centrale kinderopvang, georganiseerd door de gemeente zelf. Wij zijn dan gevolgd met zo’n onderzoek en daaruit bleek dat een buitenschoolse kinderopvang geen overbodige luxe was voor onze inwoners van onze gemeente”, vertelt De Meulenaere.

Er werd een nieuwbouw opgetrokken in de Onderwijsstraat en in het eerste jaar schreven 84 kinderen zich in. “We zagen dat vooral de kinderen van wie beide ouders gingen werken bij ons terechtkwamen. De populariteit steeg doorheen de jaren en een aantal jaar geleden zijn we dan uitgebreid om meer kinderen te kunnen opvangen.” Intussen kunnen er een honderddertigtal kinderen terecht bij De Mikado.

De buitenschoolse kinderopvang is elke schooldag open van 7 uur tot de start van de school en van zodra de school uit is tot 18.30 uur. “Wij zorgen zelf dat alle kinderen op tijd én veilig op school geraken en gaan ze ’s avonds ook zelf ophalen”, zegt De Meulenaere. “Zo hoeft ook de school zich daar geen zorgen over te maken. We werken overigens samen met elke school in de gemeente.”

De kinderopvang is dus in belang van het kind, maar ook in het belang van de ouders. Edel: “We hebben heel wat troeven met de kinderopvang. Onze grootste troef is ongetwijfeld dat we ook samenwerken met heel wat andere organisaties die buitenschoolse activiteiten organiseren. We werken samen met onder meer de muziekschool, de tekenschool en enkele sportclubs. Wij brengen de kinderen die bij ons in de opvang zitten en aangesloten zijn heen en terug, zo hoeven de ouders zich ook daar geen zorgen over te maken. Onze taak valt dus niet te onderschatten.”

Het twintigjarig bestaan van De Mikado wordt op gepaste wijze gevierd. Dat gaat door op maandag 30 augustus en zal vooral met de kinderen gevierd worden. Edel: “Zij zijn de belangrijkste schakel in onze werking. Daarom dat we het ook al in de vakantie vieren, want eigenlijk bestaan we officieel twintig jaar op 1 september, maar dan moeten de kinderen opnieuw naar school.”

Er zal heel wat te doen zijn voor de kinderen. “In de voormiddag komt er een echte Vlaamse kermis voor de kinderen. Daarnaast is er voor hen ook een open speelaanbod, kunnen ze knutselen of in de zandbak spelen. Er zullen ook verhalen voorgelezen worden aan de kinderen”, licht De Meulenaere toe.

Foto’s (c) Gazet van Hove.