Opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners

Een tiener opvoeden is niet altijd makkelijk. Meer dan eens wordt je geduld op de proef

gesteld.

Is praten met je tiener soms moeilijk ?
Raak je de controle wel eens kwijt ?

Dan is OO10-stress er voor jou.

Meer info in bijgevoegde flyer