Boechout laat inwoners mee klimaatactieplan voorbereiden

De gemeente heeft het burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Daarmee gaat ze de uitdaging aan om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. In het infoblad #boechoutbeweegt van september staan alvast enkele suggesties voor inwoners, gezinnen, organisaties zoals bedrijven en verenigingen en voor het lokaal bestuur zelf. Maar het bestuur wil graag de kennis en de expertise van de inwoners zelf leren kennen en gebruiken. Tijdens de denkavonden wordt er gepraat over vier klimaatthema’s : lokale en circulaire economie, omgaan met groen en water, klimaat-neutrale en bestendige wijken en mobiliteit.

Het participatieproject wordt georganiseerd in samenwerking met Avansa Regio Antwerpen. Een overzichtje van de data :

  • Lokale en circulaire economie (woensdag 22 en maandag 27 september)
  • Omgaan met groen en water (donderdag 7 en donderdag 21 oktober)
  • Klimaat-neutrale en bestendige wijken (maandag 8 en donderdag 25 november)
  • Mobiliteit (donderdag 9 en donderdag 16 december)
Wereldwinkel Boechout

De avonden vinden plaats in Theater Vooruit en starten telkens om 19.30 uur.

Wie interesse heeft, stuurt een mail naar anais@avansaregioantwerpen.be, met vermelding van het thema of de thema’s waaraan hij of zij wenst deel te nemen. Per thema is men bij voorkeur aanwezig op beide denkavonden.

Foto’s (c) Gazet van Hove.