Help jij mee nieuw bos planten ?

10% van Vlaanderen is bos

20m2 per inwoner

Tegen eind 2024 willen we 700 hectare nieuw bos planten

Dat zijn ongeveer 1.400 voetbalvelden vol bomen

1 hectare bos slaat 12.000 kg CO2 op en produceert 33.000 kg zuurstof per jaar

We planten 2.500 bomen per 1 hectare 

In een oud bos blijven daar nog 500 van over

We planten boompjes van 80 tot 120 cm

een boom groeit ongeveer 50 cm per jaar

Na 10 tot 12 jaar heb je een echt bosgevoel

50 tot 60 jaar later is het een bio-divers bos

Hoe plant je een bos ?

1/ De medewerkers van Natuurpunt zoeken een perceel waar we het beste kunnen planten. Liefst bij een bestaand bos.

2/ Op een plantdag planten we samen een mix van inheemse bomen van lokale kwekers.

3/ De plantdag vindt plaats in november of december. Iedereen uit de ruime omgeving, die het planten van bomen steunde, krijgt een uitnodiging.

4/ We zorgen voor structuur en variatie in het bos, met open plekken voor meer licht.

5/ We vervangen bomen waar nodig en dunnen uit om de groei te bevorderen.

Ja, ik steun de nieuwe bossen

4 euro = 2m2 bos     40 euro = 20m2 bos   100 euro = 50 m2 bos

Schrijf je gift over op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt en vermeld : ‘gift 3333 A Bos voor iedereen’.

Van elke gift van meer dan 40 euro krijg je via de belastingen 45 procent terugbetaald.

We planten bos aan met 3 bosgaranties :

1/ slim aangeplant met de juiste mix inheemse bomen

2/ goed beheerd door onze duizenden vrijwilligers

3/ eeuwig beschermd omdat we de gronden aankopen

Doelstelling 2024 : 700 hectare extra bos

Vlaanderen heeft grote bosambities : 10.000 hectare extra bos tegen 2030, waarvan 4.000 tegen eind 2024. Als partner van de Bosalliantie wil Natuurpunt 700 hectare van die 4.000 realiseren. Met de campagne Bos voor Iedereen betrekken we burgers en bedrijven bij het creëren van meer bos. Samen zorgen we voor de financiële middelen en samen planten we de bomen.

Meer informatie : www.bosvooriedereen.be .

www.natuurpunt.be

Foto’s (c) Gazet van Hove.