Hove : proefproject “Donderbrug” Beekhoekstraat zes maanden afgesloten voor auto’s

Aan de zgn. “Donderbrug” onder de spoorweglijn Antwerpen-Brussel aan de Beekhoekstraat heersen gevaarlijke verkeerssituaties. De nabijgelegen fietsostrade F1 Antwerpen – Mechelen zorgde al voor veel aanrijdingen en problemen met fietsers en automobilisten. Deze problematiek kwam al vele malen ter sprake op de Hovese gemeenteraad, aangebracht door burgers en raadsleden. Het Lokaal Bestuur Hove dacht al aan de bouw van een fietsbrug parallel met de spoorlijnen over het kruispunt naar de Dennenlaan, maar dit is niet haalbaar voor de spoorwegen, een Staat binnen de Staat.

Op een druk bijgewoonde volksvergadering in volkssterrenwacht Urania legde de provincie Antwerpen haar plannen ter inzage voor aan het publiek. Er komt een proefproject van zes maanden via een verkeersfilter waarin het voor automobilisten verboden zal zijn om nog onder de “Donderbrug” (spoorwegbrug) te rijden. Enkel voetgangers en fietsers zullen nog onder de brug door kunnen. Automobilisten zullen moeten omrijden via de hoge brug tussen de Jan Frans Gellyncklaan en de Leon Dumortierstraat. Vele automobilisten gebruikten de “Donderbrug” als sluipweg naar verder gelegen gemeenten rond Antwerpen. Door deze profopstelling zal het conflict tussen fietsers en automobilisten er verdwijnen. Op een normale dag rijden er 900 auto’s onder de brug en 1.500 fietsers. De provincie blijft tellingen houden om ook de snelheid er te meten en te monitoren.

Deze proefopstelling zal beginnen vanaf de eerste maandag na de herfstvakantie, maandag 8 november. Via allerlei brieven en aanplakborden zal de buurt geïnformeerd worden over deze verkeersingreep.

Verdere info : fietsen@provincieantwerpen.be .

Foto’s © Gazet van Hove.