Edegem : Gft via diftar en papiercontainers vanaf 1 januari 2022 – personenbelasting daalt

Al heel wat jaren zamelen we in Edegem het huisvuil, gft (groente-, fruit-, en tuinafval) en pmd selectief in. Voor de ophaling van huisvuil gebruiken we sinds 2016 de grijze diftar-container met chip en in een aantal wijken de ondergrondse containers.Ook gft met Difar

Vanaf 1 januari 2022 schakelen we ook voor de ophaling van gft over op het diftarsysteem. De gft-emmer en/of composteerbare zak die je nu gebruikt, verdwijnt. In de plaats kan je kiezen voor de nieuwe gft-container van 40 of 120 liter die wordt gewogen bij lediging. Zo betaal je voortaan volgens de aangeboden hoeveelheid afval en passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook voor het gft correcter toe. Je bent niet verplicht om een gft-container te nemen. Anderzijds mag je het gft-afval niet in de huisvuilcontainer aanbieden. Thuiscomposteren is een alternatief.

Papiercontainers 

Om thuis het afval zo goed mogelijk te sorteren en de dienstverlening te verbeteren, kan je ook vrijblijvend kiezen voor een gele papiercontainer. De papiercontainer met chip wordt niet gewogen. Je betaalt enkel maandelijks een beperkt bedrag voor het gebruik ervan. Papierafval kan je tijdens de vierwekelijkse ophaling aan huis nog steeds aanbieden op de huidige manier : samengebonden met natuurtouw of in een kartonnen doos. Daarnaast kan je met papier en karton ook gratis terecht op het recyclagepark. Kies je voor de papiercontainer, dan kan je kiezen tussen 2 volumes: 120 of 240 liter.

Alle informatie over de omschakeling naar de nieuwe containers vind je :

– Op de website van IGEAN : www.igean.be/edegem

– Via de gratis infolijn 0800 1 46 46

– In de Afvalkrant en de gepersonaliseerde brief die in de week van 4 oktober in je brievenbus kwam.

Aanvullende personenbelasting daalt

De invoering van Diftar voor gft vanaf 1 januari 2022 en de recente tariefverhogingen in het containerpark -vooral voor houtafval- zorgen voor extra inkomsten. Het is echter niet de bedoeling met deze extra inkomsten de gemeentefinanciën te stutten. We passen het principe ‘De vervuiler betaalt’ consequent toe en verschuiven de belasting op inkomsten naar belasting op afvalverwerking. Een unicum in Vlaanderen. 

De aanvullende personenbelasting daalt daarom van 7 naar 6,8 opcentiemen. De gemeenteraad nam dat besluit op 20 september 2021. Het nieuwe tarief geldt voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025.

De minderontvangst van ongeveer 250 000 euro uit de personenbelasting komt overeen met de geraamde meerontvangst uit de afvalverwerking (ca. 40 000 euro op het containerpark en ca. 210 000 euro uit Diftar-GFT). 

In 2020 bedroegen de totale afvalkosten voor de gemeente Edegem (ophaling huisvuil, verwerking en ecopark) 1,76 miljoen euro. De Diftaropbrengsten compenseren deze kosten slechts voor 43 procent. Dat betekent dat 57 % nog steeds betaald wordt uit de algemene belastingen. Door de invoering van Diftar voor gft zal deze verhouding ongeveer 50/50 worden. De sterkste schouders blijven dus nog steeds de grootste lasten dragen.

Goed om weten

  • De GFT-ophaling blijft wekelijks.
  • Tuinafval zal je nog steeds gratis kunnen aanbieden op het ecopark.
  • Vanaf 1 januari 2022 kan je de composteerbare zakken en de huidige gft-emmers niet meer aanbieden voor ophaling. Heb je zakken over? Dan kan je die opgebruiken om tuinafval naar het ecopark te brengen of gebruiken om je nieuwe container proper te houden.