Hove : mogelijk toekomstige ingreep aan de “Donderbrug” wekt nog veel discussie op

De mogelijke afsluiting voor wagens met een filterblokkade aan de “Donderbrug” (Beekhoekstraat-Parklaan) zorgt nog steeds voor de nodige commotie in de gemeente.

Op de laatste gemeenteraad interpelleerde raadslid en toekomstig schepen Wim Bollaert (Fan van Hove/CD&V) naar de stand van zaken in dit dossier. Hij vroeg waarom de keuze viel op het huidige scenario en hoe dit project zal geëvalueerd worden ? “Er is duidelijk een probleem aan de Donderbrug. Na 4 oktober heb ik veel donderpreken gekregen uit de Vredewijk en van ouders met kinderen op RP2. De bezwaren handelen over de effecten van de doorstroming van het verkeer naar andere straten. In de Leon Dumortierstraat is er geen fietspad. Fietsers op de fietsostrade zullen niet meer afremmen. Deze ingreep gebeurt parallel met de heraanleg van de Jan-Frans Gellyncklaan. Er zal dus veel extra verkeer door de Vredestraat komen. Wat met de aanrijroutes voor de hulpdiensten ? Is er nog plaats voor inspraak en overleg ? Zijn er nog andere pistes mogelijk ?” stelde de interpellant.

Burgemeester Koen Volkaerts (N-VA) was niet erg opgezet met een interpellatie van een lid van de bestuursmeerderheid. Koen Volckaerts : “Ik voel me persoonlijk aangesproken. Het is een collegiale beslissing. Op 26 november 2019 nam de Provincie contact op met ons met de mededeling dat er pijnpunten zijn op de fietsostrade. Op 23 april 2020 kregen we uitleg van de Provincie over het proces van uitvoering. Op 18 juni 2020 is dit dossier op het college van Burgemeester en Schepenen gekomen en beslist. Op 30 maart 2021 werd dit éénparig besproken op de gemeenteraad over de samenwerking met de Provincie. Op 17 mei 2021 werd het raamcontract voorgesteld en op 25 mei 2021 werd het studiebureau aangesteld. Op 16 september 2021 kreeg het schepencollege de volledige info van de Provincie. Ze zijn de proefopstelling komen voorstellen.

Ik zelf ben een koele minnaar van dit project. Het schepencollege gaat gedeeltelijk akkoord voor een proefopstelling. Vandaag liggen er op verschillende plaatsen teldraden. De telling is nog bezig. Het schepencollege heeft alternatieven aangeboden aan de Provincie. Van de Fietsostrade een voorrangsbaan maken. De Provincie denkt aan snelheid. De Provincie wilde de plastieken kegels verwijderen en van de onderzijde van de brug één fietspad maken. Dit kan niet. Wij willen kleine aanpassingen doen om de veiligheid te vergroten. Extra zebrapaden zodat de auto’s vertragen. De Provincie zegt geen blokken te willen zetten en gewoon stellen je mag  niet door met wagens. Er zal wel doorgereden worden. De politiezone HEKLA heeft een tekort aan personeel, we kunnen niet dag en nacht een agent aan deze brug plaatsen.

De ingreep zal ten vroegste vanaf december e.k. plaatsgrijpen. Op 15 november is er nog een ultiem overleg en zullen alle alternatieven op tafel liggen. We vragen wel om de proefopstelling een enige kans te geven, ze is naar drie maanden gegaan. Het rood schilderen van de brug en de paaltjes wegnemen gaat zeker niet door. Voor het fietsersrisico. We kunnen ook nog zeggen het gaat gewoon niet door, de gemeentelijke autonomie speelt hier.

Wat de hulpdiensten betreft ; de brandweer en de MUG rijden nooit onder de donderbrug. Brandweerwagens kunnen er niet onder door. Voorstellen over dit probleem zijn nog steeds welkom. Verkeerslichten plaatsen werd al verworpen.

Op de Intergemeentelijke samenwerking is dit dossier ook reeds besproken met Lint want er komt veel sluikverkeer uit die richting. We zullen ervoor zorgen dat de Vredewijk niet wordt afgesloten van Hove.

De werken aan de Jan-Frans Gellyncklaan starten pas in maart 2022. Dus na de proefopstelling. Tussentijds zullen we wel de nodige gegevens krijgen. We kunnen al vroeger ingrijpen. Het begrip “fietsostrade” staat nog niet in de wegcode” aldus de burgemeester in zijn lange uitéénzetting.

De burgemeester stelde ook dat de Provincie hem had gevraagd om als politicus niet aanwezig te zijn op de volksvergadering in dienstencentrum Urania begin oktober jl. om geen extra spanning op te wekken. Schepen van informatie Els Pauwels was wel aanwezig op die vergadering.

Alle raadsleden luisterden aandachtig en hadden geen opmerkingen meer .

Donderbrug Beekhoekstraat : welke ingrepen komen er ?

Foto’s © Gazet van Hove.